STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82001 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 682.21/180000026/PCBPL-BYT HUỲNH VĂN CHÁNH Còn hiệu lực
22/12/2021

82002 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SODEMA 06/2022/SODEMA-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/06/2022

82003 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA 2706-2022/PLB-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

82004 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 04/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
12/07/2023

82005 Máy xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LOTUS ANH 01/PL-LOTUSANH Còn hiệu lực
09/08/2023

82006 Máy xông khí dung cầm tay. TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 141-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sài Gòn VCB Import - Export Còn hiệu lực
28/06/2019

82007 Máy xông khí dung dạng lưới TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1004221CN/190000014/PCBPL-BYT VPĐD Omron Healthcare Singapore Pte Ltd tại TP Hà Nội Còn hiệu lực
05/01/2022

82008 Máy xông khí dung dạng lưới Omron TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 96921CN/190000014/PCBPL-BYT VPĐD Omron Healthcare Singapore Pte Ltd tại TP Hà Nội Còn hiệu lực
06/12/2021

82009 Máy xông khí dung lưới thép TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1883/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
28/12/2020

82010 Máy xông khí dung Microlife TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 18/170000001/PCBPL-BYT (2019) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
21/05/2020

82011 Máy xông khí dung nén khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 027-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
29/06/2020

82012 Máy xông khí dung nén khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 042-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
10/07/2020

82013 Máy xông khí dung nén khí TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 606.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

82014 Máy xông khí dung nén khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 27.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

82015 Máy xông khí dung nén khí kèm máy hút mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1004121CN/190000014/PCBPL-BYT VPĐD Omron Healthcare Singapore Pte Ltd tại TP Hà Nội Còn hiệu lực
13/12/2021

82016 Máy xông khí dung nén khí kèm máy hút mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1004121CN/190000014/PCBPL-BYT VPĐD Omron Healthcare Singapore Pte Ltd tại TP Hà Nội Đã thu hồi
13/12/2021

82017 Máy xông khí dung PARI BOY junior và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/109 Còn hiệu lực
16/06/2022

82018 Máy xông khí dung PARI COMPACT 2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/111 Còn hiệu lực
12/07/2022

82019 Máy xông khí dung PARI SINUS 2 và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/113 Còn hiệu lực
13/07/2022

82020 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 4220171MP/170000123/PCBPL-BYT công ty TNHH Đầu Tư công nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
29/06/2019