STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82021 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magiê TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2211-PL-BIO-172-B Còn hiệu lực
14/11/2022

82022 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0045 Còn hiệu lực
27/04/2022

82023 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0069 Còn hiệu lực
10/06/2022

82024 Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesium TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2684/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

82025 Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesium TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3168/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

82026 Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesium TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3181/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

82027 Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1891/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
06/08/2021

82028 Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2329/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

82029 Thuốc thử xét nghiệm định lượng N-MID osteocalcin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3301/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

82030 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Cl TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 43/2022/NA-PL Còn hiệu lực
13/05/2022

82031 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Ca TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 44/2022/NA-PL Còn hiệu lực
13/05/2022

82032 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Natri TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-205/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/09/2021

82033 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Natri, Kali, Clo, Liti TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-26-157/2022/PL Còn hiệu lực
03/11/2022

82034 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Natri, Kali, Clorid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 311/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/09/2021

82035 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Natri, Kali, Clorid, Calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 313/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/09/2021

82036 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Nitơ Urê máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-172/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/07/2021

82037 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố AMH (anti-Müllerian) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1499/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
07/01/2021

82038 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố AMH (anti-Müllerian) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1500/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
07/01/2021

82039 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố AMH (anti-Müllerian) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3098/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/09/2022

82040 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố anti‑Müllerian (AMH) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1869/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/08/2021