STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82041 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố kích thích vỏ thượng thận (ACTH) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3113/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

82042 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3278/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

82043 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ axit uric trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

82044 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Canxi trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

82045 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2182/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

82046 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2410/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

82047 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

82048 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Fibrinogen trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

82049 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ gluco trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

82050 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL-cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3067/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

82051 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2690/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

82052 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2637/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2022

82053 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3064/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

82054 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3179/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

82055 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ nitơ urê trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

82056 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Protein phản ứng C (CPR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 11-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
03/10/2022

82057 Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2115/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

82058 Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2116/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

82059 Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2117/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

82060 Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3216/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022