STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82081 Máy vi sóng trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
27/08/2020

82082 Máy vi sóng trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1611/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

82083 Máy vi sóng trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2046/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/02/2021

82084 Máy vi sóng trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM 1804-PL/VMHN/2022 Còn hiệu lực
19/04/2022

82085 Máy vi sóng trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 02-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
12/01/2023

82086 Máy vi sóng trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN 02/PL/2023/TA Còn hiệu lực
18/07/2023

82087 Máy vi sóng trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH 04-13122023/HA-PL Còn hiệu lực
13/12/2023

82088 MÁY VI SÓNG TRỊ LIỆU TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 02-2024/PLNT Còn hiệu lực
16/01/2024

82089 Máy vi sóng trị liệu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG 1511-2022/HH-6 Còn hiệu lực
29/11/2022

82090 Máy vi sóng xung và liên tục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 24/PL-VQ Còn hiệu lực
15/03/2024

82091 Máy vi sóng điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 931 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
12/12/2019

82092 Máy vi sóng điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
08/04/2020

82093 Máy vi sóng điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 931/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
22/10/2021

82094 Máy vi sóng điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 11-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
11/03/2022

82095 Máy vi sóng điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 048-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

82096 Máy vi sóng điều trị (thiết bị vi sóng trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1728/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Bảo Minh Còn hiệu lực
11/08/2019

82097 Máy vỗ rung lồng ngực TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3975 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ XNK Thăng Long Còn hiệu lực
12/08/2021

82098 Máy vỗ rung lồng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 011220223/PLYT-TPC Còn hiệu lực
10/05/2023

82099 Máy vỗ rung lồng ngực cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 090424PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/04/2024

82100 Máy vỗ rung lồng ngực cao tần và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 012022PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2022