STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82121 MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 01-2024/PLNT Còn hiệu lực
16/01/2024

82122 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0924/QRA Còn hiệu lực
28/02/2024

82123 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 53/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/03/2024

82124 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 01/2024/PL-MTVVIETLIEN Còn hiệu lực
28/03/2024

82125 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 100424/PL-NPHN/MONITOR/JP Còn hiệu lực
10/04/2024

82126 Máy Theo Dõi Bệnh Nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 280524/PL-QA Đã thu hồi
28/05/2024

82127 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 06062404-TT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2024

82128 Máy theo dõi bệnh nhân (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018723 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/10/2019

82129 Máy theo dõi bệnh nhân (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181763 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ KHOA HỌC MT Còn hiệu lực
07/07/2021

82130 Máy theo dõi bệnh nhân đa thông số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 225/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁP Còn hiệu lực
05/03/2021

82131 Máy theo dõi bệnh nhân (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018666 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC DIỆP Còn hiệu lực
18/10/2019

82132 Máy theo dõi bệnh nhân (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018500 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
24/11/2019

82133 Máy theo dõi bệnh nhân (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181603 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC DIỆP Còn hiệu lực
15/03/2021

82134 Máy theo dõi bệnh nhân (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 01/2022-PL-MINDRAY Còn hiệu lực
23/08/2022

82135 Máy theo dõi bệnh nhân (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018169 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ NAM VIỆT Còn hiệu lực
12/12/2019

82136 Máy theo dõi bệnh nhân (kèm phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY 18/2022VP/QH-PL Còn hiệu lực
11/09/2023

82137 Máy theo dõi bệnh nhân (Máy đo EtCO2 và SpO2) và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018698 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Còn hiệu lực
22/10/2019

82138 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 50LH/PL-2022 Còn hiệu lực
28/03/2022

82139 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 72LH/PL-2022 Còn hiệu lực
22/06/2022

82140 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6832021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/07/2022