STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82181 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN GEMSS_VN/VBPL Còn hiệu lực
01/04/2024

82182 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN GEMSS_VN/VBPL Còn hiệu lực
01/04/2024

82183 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 53-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
04/09/2021

82184 Máy X-quang C-arm di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 88-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
11/11/2021

82185 Máy X-quang C-arm phẫu thuật di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 04/2022 CV-PBA Còn hiệu lực
24/08/2022

82186 Máy X-quang C-arm phẫu thuật di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 04/2022 VC-PBA Đã thu hồi
24/08/2022

82187 Máy X-Quang C-arm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

82188 Máy X-Quang C-arm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

82189 Máy X-quang C-arm và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1041/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

82190 Máy x-quang C-arm và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 71/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
02/07/2019

82191 Máy x-quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 17-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

82192 Máy X-quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 156-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ -Kỹ Thuật- Thiết Bị Y Tế An Quốc Còn hiệu lực
27/08/2019

82193 Máy X-quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1006/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Còn hiệu lực
19/12/2019

82194 Máy X-quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 019-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

82195 Máy X-quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 039-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÚC ANH Còn hiệu lực
10/07/2020

82196 Máy X-quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 444/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nhật Minh Còn hiệu lực
30/07/2021

82197 Máy X-quang cao tần TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 303/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2023

82198 Máy X-Quang cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 01/2024/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
01/02/2024

82199 Máy X-quang cao tần kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210801/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2021

82200 Máy X-quang cao tần kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210800/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2021