STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82201 Microalbumin Calibrator Set 4x1 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

82202 Microalbumin Control 2x2 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

82203 Microalbumin-Turbidimetric 1x40 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

82204 Microalbumin-Turbidimetric 1x50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

82205 Microalbumin-Turbidimetric 1x50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

82206 Microalbumin-Turbidimetric 3x50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

82207 Microalbumin-Turbidimetric 5x40 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

82208 Microalbumin-Turbidimetric 5x40 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

82209 Microalbumin-Turbidimetric Calibrator 1x1 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

82210 Microalbumin-Turbidimetric Control 1x2 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

82211 Microlab STARlet IVD TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ vi5/2515/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Arqon Việt Nam Đã thu hồi
19/06/2019

82212 Microlab STARlet IVD TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 39/2512/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/06/2019

82213 Micropipette Finntip F1,Micropipette Finntip F2,Micropipette Finntip F3,Micropipette điện tử Finntip Novus, TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3115PL-TTDV CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
01/09/2021

82214 MICROPIPPET TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 193-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG GIA QUÂN Còn hiệu lực
28/06/2019

82215 MICROSCOPE SLIDES COVERGLASS AND MOUNTING MEDIUM Bộ vật tư lam kính, lam kính tĩnh điện, lamen phủ, môi trường gắn tiêu bản, tủ lưu trữ bảo quản tiêu bản và khối nến… TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2117/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ thuật Lê Anh Còn hiệu lực
23/03/2021

82216 Midline Catherter tĩnh mạch trung bình TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KIGEN 02/KQPLKGN Còn hiệu lực
25/11/2022

82217 Miếng keo sinh học dán mô, cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2118/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
25/01/2021

82218 Miếng (nẹp) vá sọ hàm mặt bằng titan TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01310818 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
26/08/2019

82219 Miếng áp Lasik (Lasik shield) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03270717 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
23/03/2021

82220 Miếng áp Lasik, Màng thấm hút dịch mổ, Miếng lau dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ PL0017/2022/PCBPL-VM Còn hiệu lực
17/05/2022