STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82201 Ống thông, ống dẫn lưu ổ bụng / Drainage catheter, abdominal drainage catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 12.23/170000057/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023

82202 Ống thông/Troca TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 003-2022/PL-ART Còn hiệu lực
20/07/2022

82203 Ống thu giảm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1668/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
20/07/2019

82204 Ống thu mẫu máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 61/QIA-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
01/04/2020

82205 Ống thu mẫu virus dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3562021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Sinh học ứng dụng Việt Nam Còn hiệu lực
19/08/2021

82206 Ống thu mẫu virus dùng một lần / Disposable Virus Specimen Collection Tube TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 190/170000126/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Còn hiệu lực
04/12/2021

82207 Ống thu thập mẫu vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3905-3 PL-TTDV Công Ty TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
04/08/2021

82208 Ống thu thập mẫu vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4032-6 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Còn hiệu lực
09/11/2021

82209 Ống thực quản - Mallinckrodt Esophageal Tracheal Airway TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 75/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

82210 Ống thủy tinh HOT TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 033-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần đầu tư y tế Thiện Mỹ Còn hiệu lực
20/03/2021

82211 Ống thủy tinh lấy máu chân không chứa dung dịch ACDA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191171 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
07/04/2020

82212 Ống thủy tinh nắp nhôm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS 06PL/LIFELABS Còn hiệu lực
10/03/2023

82213 Ống thủy tinh UVB, kèm ống tiêm TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 033-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần đầu tư y tế Thiện Mỹ Còn hiệu lực
20/03/2021

82214 Ống thủy tinh UVI/UVE TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 033-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần đầu tư y tế Thiện Mỹ Còn hiệu lực
20/03/2021

82215 Ống tích hợp cột lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023009PL/Getzbros Còn hiệu lực
19/04/2023

82216 Ống tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 04NL-YU/ 170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

82217 Ống tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 04NL-YU/ 170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

82218 Ống tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 04NL-YU/ 170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

82219 Ống tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 04NL-YU/ 170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

82220 Ống tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 04NL-YU/ 170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019