STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82221 Máy trồng răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 122022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
01/04/2022

82222 Máy trưng cất nước TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 291/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Đã thu hồi
24/12/2020

82223 Máy truyền chế phẩm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020036/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
10/02/2020

82224 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 47/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
13/01/2020

82225 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 120-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

82226 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191611 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
03/03/2020

82227 Máy truyển dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1625/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH UNION MEDICAL Còn hiệu lực
12/11/2020

82228 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 966/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
29/08/2021

82229 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 967/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
29/08/2021

82230 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0250/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/09/2021

82231 Máy Truyền Dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1839/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
06/09/2021

82232 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1020/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/09/2021

82233 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 540/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
02/08/2022

82234 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG 02/2022/PLLC-TL Còn hiệu lực
28/12/2022

82235 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 200520201-TPC/170000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/05/2023

82236 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 60/2022/PL-VQ Còn hiệu lực
15/05/2023

82237 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 23/PL/KHP Còn hiệu lực
21/09/2023

82238 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1106/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
11/06/2023

82239 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1206/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
11/06/2023

82240 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 24.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023