STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82241 Ống tiêm chứa 50ml dung dịch vô trùng pha sẵn dùng bơm nhỏ giọt bàng quang kèm phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210152 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Còn hiệu lực
17/03/2021

82242 Ống tiêm dùng trong nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

82243 Ống tiêm Insulin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-SHA/170000009/LTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

82244 Ống tiêm Insulin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 04NL-YU/ 170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

82245 Ống tiêm Insulin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 04NL-YU/ 170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

82246 Ống tiêm Không Độc hại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 194/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
17/02/2020

82247 Ống tiêm nội khớp Sodium Hyaluronate 2ml TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190334.1- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOBAL Còn hiệu lực
14/01/2020

82248 Ống tiêm nội khớp Sodium Hyaluronate 4ml TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190334.1- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOBAL Còn hiệu lực
14/01/2020

82249 Ống tiêm tĩnh mạch vô trùng sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 149/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
13/04/2020

82250 Ống tiêm, nút đậy, thanh piston Prefillable Syringe (With Needle), Chlorobutyl Stopper in nest packing, Plunger rod TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 336-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

82251 Ống Tiếp cận Niệu quản Flexor TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/10/2020

82252 Ống trao đổi khí dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
12/03/2020

82253 Ống trao đổi khí dịch với bộ lọc không khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 208-1/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
08/02/2020

82254 Ống trao đổi khí dịch với bộ lọc không khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 210-3/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
10/02/2020

82255 Ống Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 666/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MÔI TRƯỜNG SENVIMED Còn hiệu lực
03/07/2020

82256 Ống trộn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190227.1-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Còn hiệu lực
14/10/2019

82257 Ống trộn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191619 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Còn hiệu lực
25/03/2020

82258 Ống trộn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210132 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Còn hiệu lực
11/03/2021

82259 Ống trữ lạnh 1.8 mL TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4078 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
22/12/2021

82260 Ống trữ mẫu Vials TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2428A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022