STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82261 Máy X quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1447/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Còn hiệu lực
07/08/2021

82262 Máy X quang di động kỹ thuật số (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3809 PL-TTDV Công ty TNHH Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/04/2021

82263 Máy X quang di động kỹ thuật số kèm phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2973 PL Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Thành An Còn hiệu lực
15/12/2019

82264 Máy X quang dùng cho nha khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 314/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHAMPION DENTAL Còn hiệu lực
25/05/2020

82265 Máy X quang dùng cho nha khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 314/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHAMPION DENTAL Còn hiệu lực
25/05/2020

82266 Máy X quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 48/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
18/05/2022

82267 Máy X Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1743/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
18/08/2019

82268 Máy X Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1782/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
05/10/2019

82269 Máy X Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1566/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
15/10/2020

82270 Máy X quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 202211/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
25/12/2023

82271 Máy X quang nha khoa Portable Dental Xray Unit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 342-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế YTC Còn hiệu lực
03/11/2021

82272 Máy X quang nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1575/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC Còn hiệu lực
18/11/2020

82273 Máy X quang nha khoa xách tay (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3808 PL-TTDV Công ty TNHH Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/04/2021

82274 Máy X quang nhũ ảnh (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3807 PL-TTDV Công ty TNHH Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/04/2021

82275 Máy X quang nhũ ảnh kỹ thuật số (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3810 PL-TTDV Công ty TNHH Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/04/2021

82276 Máy X quang nhũ kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA 051122-2/PLC/QK Còn hiệu lực
05/11/2022

82277 Máy X quang quanh chóp (treo tường và di động) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 932/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
12/12/2019

82278 Máy X quang quanh chóp (treo tường và di động) Gồm: -Đầu phát tia, chụp X Quang -Thân treo tường hoặc cánh tay đòn -Cánh tay đòn (eXtend dài hoặc ngắn) -Giá đỡ có chân đẩy (cho máy di động) -Ống côn -Điều khiển có dây hoặc không dây -Ốc vít, chi tiết gắn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1802/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu Tư TPT Còn hiệu lực
06/10/2019

82279 Máy x quang răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 167a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang Thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
24/08/2021

82280 Máy X quang răng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 69821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
26/09/2021