STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82281 Miếng bù da (Bolus with film Bolx I) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES GV003c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

82282 Miếng bù da (Bolus) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 02.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
07/03/2022

82283 Miếng bù da (Bolus) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 02/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
29/06/2023

82284 Miếng bù da (Bolus) 0,5 x 30 x 30cm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 23/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
11/06/2019

82285 Miếng bù da (Bolus) 1,0 x 30 x 30cm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 23/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
11/06/2019

82286 Miếng bù da dùng trong điều trị xạ trị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ TÂM ĐỨC 2712.22-01/PLTTBYT-TĐ Còn hiệu lực
09/01/2023

82287 Miếng cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018208 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
14/06/2019

82288 Miếng cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019325/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
26/02/2020

82289 Miếng cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0018-TT/170000132/PCBPL-BYT Đã thu hồi
12/10/2022

82290 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 984/170000077/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2019

82291 Miếng cầm máu (Cutanplast) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018549 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Còn hiệu lực
12/12/2019

82292 Miếng cầm máu dùng trong phẫu thuật tai mũi họng (các loại, các cỡ) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 206-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
19/11/2021

82293 Miếng cầm máu không tự tiêu Unopore PVA Nasal Dressing các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 034 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
17/07/2019

82294 Miếng cầm máu lỗ tai TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO 2504/2022/PL-HASUKITO Đã thu hồi
25/07/2023

82295 Miếng cầm máu lỗ tai TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO 2504/2022/PL-HASUKITO Còn hiệu lực
25/07/2023

82296 Miếng cầm máu mạch quay, mạch đùi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HN006b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM DV KT HỢP NHẤT Còn hiệu lực
19/12/2019

82297 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019325/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
26/02/2020

82298 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1980/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
30/11/2020

82299 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 96821CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Và Xây Dựng Ngọc Minh Còn hiệu lực
19/11/2021

82300 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0018-TT/170000132/PCBPL-BYT Đã thu hồi
12/10/2022