STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82281 Máy theo dõi bệnh nhân đa thông số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1516/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2020

82282 Máy theo dõi bệnh nhân đa thông số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2022-0330 Còn hiệu lực
30/03/2022

82283 Máy theo dõi bệnh nhân đa thông số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20220919/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
19/09/2022

82284 Máy theo dõi bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 201223-TT/170000070/PCBPL-BYT Đã thu hồi
25/12/2023

82285 Máy theo dõi bệnh nhân, phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 15-2019/170000044/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

82286 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 934/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
08/09/2020

82287 Máy theo dõi chỉ số máu liên tục và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 19.23/200000002/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/10/2023

82288 Máy theo dõi chỉ số máu liên tục và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 19.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2023

82289 Máy theo dõi chỉ số máu và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 30.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
27/06/2019

82290 Máy theo dõi chỉ số máu và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 17.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
09/06/2021

82291 Máy theo dõi chỉ số sinh tồn bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210701 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long Đã thu hồi
14/10/2021

82292 Máy theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210701-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

82293 Máy theo dõi chức năng não TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1708/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM & DVKT TÂN LONG Còn hiệu lực
18/11/2020

82294 Máy theo dõi chức năng não của bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0222/DMED/BPL Còn hiệu lực
26/05/2022

82295 Máy theo dõi CO2 (Máy đo CO2), kèm các linh phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1914/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
04/01/2021

82296 Máy theo dõi CO2 cầm tay và đo bão hòa oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 128/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

82297 Máy theo dõi COPD TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018732 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỲNH NGHI Còn hiệu lực
23/10/2019

82298 Máy theo dõi dẫn truyền thần kinh cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-00723/QRA Còn hiệu lực
24/05/2024

82299 Máy theo dõi ETCO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-001-Masimo Đã thu hồi
22/03/2023

82300 Máy theo dõi ETCO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-004-Masimo Còn hiệu lực
23/03/2023