STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82301 Miếng bù da (Bolus) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT 02/23-BKQPL-GV Còn hiệu lực
29/06/2023

82302 Miếng bù da (Bolus) 0,5 x 30 x 30cm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 23/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
11/06/2019

82303 Miếng bù da (Bolus) 1,0 x 30 x 30cm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 23/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
11/06/2019

82304 Miếng bù da dùng trong điều trị xạ trị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ TÂM ĐỨC 2712.22-01/PLTTBYT-TĐ Còn hiệu lực
09/01/2023

82305 Miếng cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018208 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
14/06/2019

82306 Miếng cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019325/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
26/02/2020

82307 Miếng cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0018-TT/170000132/PCBPL-BYT Đã thu hồi
12/10/2022

82308 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 984/170000077/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2019

82309 Miếng cầm máu (Cutanplast) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018549 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Còn hiệu lực
12/12/2019

82310 Miếng cầm máu dùng trong phẫu thuật tai mũi họng (các loại, các cỡ) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 206-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
19/11/2021

82311 Miếng cầm máu không tự tiêu Unopore PVA Nasal Dressing các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 034 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
17/07/2019

82312 Miếng cầm máu lỗ tai TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO 2504/2022/PL-HASUKITO Đã thu hồi
25/07/2023

82313 Miếng cầm máu lỗ tai TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO 2504/2022/PL-HASUKITO Còn hiệu lực
25/07/2023

82314 Miếng cầm máu mạch quay, mạch đùi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HN006b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM DV KT HỢP NHẤT Còn hiệu lực
19/12/2019

82315 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019325/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
26/02/2020

82316 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1980/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
30/11/2020

82317 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 96821CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Và Xây Dựng Ngọc Minh Còn hiệu lực
19/11/2021

82318 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0018-TT/170000132/PCBPL-BYT Đã thu hồi
12/10/2022

82319 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 10.22/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

82320 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN 01/2022/PLTTBYT-VH Còn hiệu lực
04/01/2023