STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82321 MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN VÀ PHỤ KIỆN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 823/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

82322 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 06PL/MD-2022 Còn hiệu lực
30/12/2022

82323 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1189/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/05/2023

82324 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 186-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế- Khoa Học Kĩ Thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

82325 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020308/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TPMED Còn hiệu lực
19/05/2020

82326 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 203-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
19/11/2021

82327 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2334A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT Còn hiệu lực
13/01/2022

82328 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191371 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
18/11/2019

82329 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1013/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
26/11/2019

82330 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1068/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
29/11/2019

82331 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3159-1PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Thành An Còn hiệu lực
09/03/2020

82332 Máy Theo Dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
30/07/2020

82333 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 14/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
23/02/2021

82334 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 401/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
21/09/2021

82335 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 17921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
10/11/2021

82336 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH 1504/2022/NMCE Còn hiệu lực
10/05/2022

82337 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 250522PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

82338 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2888A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

82339 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6992021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2023

82340 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 05-2022/PL-TV Còn hiệu lực
15/12/2023