STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82321 Thiết bị kích thích điện vi dòng TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 04/1007/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
29/07/2020

82322 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181705 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
26/05/2021

82323 Thiết bị kiểm soát dòng điện để tạo sóng điện từ và xung điện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 352-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

82324 Thiết bị kiểm soát thân nhiệt bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018423 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
22/08/2019

82325 Thiết bị kiểm soát thân nhiệt bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018424 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
22/08/2019

82326 Thiết bị kiểm soát thân nhiệt bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181708 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
26/05/2021

82327 Thiết bị kiểm tra hệ thống xạ trị hàng ngày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 60/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
29/08/2021

82328 Thiết bị kiểm tra liều xạ trong quá trình điều trị xạ trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 126/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
14/12/2019

82329 Thiết bị kiểm tra nhiệt vùng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020146A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YTECH Còn hiệu lực
21/07/2020

82330 Thiết bị kiểm tra nhiệt độ cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/210 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC – MIỀN TRUNG Còn hiệu lực
14/04/2020

82331 Thiết bị kiểm tra nhiệt độ cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/253 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN Còn hiệu lực
06/08/2021

82332 Thiết bị kiểm tra rụng trứng và phụ kiện kèm theo: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1394/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
09/10/2020

82333 Thiết bị kiểm tra thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 52/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Tầm Nhìn Mục Tiêu Việt Nam Còn hiệu lực
15/08/2019

82334 Thiết bị kiểm tra thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 53/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Tầm Nhìn Mục Tiêu Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2019

82335 Thiết bị kit chẩn đoán invitro vi khuẩn ngoài lao, đa kháng thuốc – chạy trong máy test lao MULTIBLOT NS – 4800 TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0810/MERAT-2020 Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
26/10/2020

82336 Thiết bị lắc medozon – Medozon shaker 230V TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 389-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Cao Khánh Thiện Còn hiệu lực
10/12/2020

82337 Thiết bị làm ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 240/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MÔI TRƯỜNG SENVIMED Còn hiệu lực
01/06/2020

82338 Thiết bị làm ấm dây truyền dịch/chế phẩm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT BK01/200000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thạch Phát Còn hiệu lực
16/03/2020

82339 Thiết bị làm ấm khối hồng cầu và xả đông huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT BK01/200000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thạch Phát Còn hiệu lực
16/03/2020

82340 Thiết bị làm ấm máu/dịch truyền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-008-2022 Còn hiệu lực
22/06/2022