STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82341 Miếng dán sau phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 10/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023

82342 Miếng dán sau phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LAVICHEM 251023/VB-LVC Còn hiệu lực
25/10/2023

82343 Miếng dán say tàu xe TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3094 PL-TTDV Công ty TNHH IGG Việt Nam Đã thu hồi
22/12/2019

82344 Miếng dán say xe TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3095 PL-TTDV Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
22/12/2019

82345 Miếng dán say xe TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

82346 Miếng dán say xe GOGO-PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

82347 Miếng dán say xe KOSA-PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

82348 Miếng dán Silicon TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191461 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

82349 Miếng dán Silicon Gel trị sẹo lồi (bán thành phẩm) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 268-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Chỉ phẫu thuật CPT (CPT Sutures Co., Ltd.) Còn hiệu lực
29/04/2020

82350 Miếng dán silicon điều trị sẹo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2566 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HANSBIOMED VIETNAM Còn hiệu lực
26/07/2019

82351 Miếng dán silicone mờ sẹo TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 625.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Còn hiệu lực
10/12/2021

82352 Miếng dán silicone mờ sẹo Remscar TR TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 15.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Còn hiệu lực
22/02/2021

82353 Miếng dán silicone mờ sẹo Remscar TR TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 86.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Còn hiệu lực
17/04/2021

82354 Miếng dán sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 08/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023

82355 Miếng dán sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 09/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023

82356 Miếng dán sưởi ấm cơ thể TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

82357 Miếng dán thải độc chân than đen hoạt tính (Black Foot Patch) nhãn hiệu Dr.Grandma TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200182 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GS BEAUTY Còn hiệu lực
06/04/2020

82358 Miếng dán thẩm mỹ chống thẹo Mepiform TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 042 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
20/08/2019

82359 Miếng dán thần kinh TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2659 PL Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Y Tế Delta Còn hiệu lực
21/12/2019

82360 Miếng dán thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐÔNG Y DƯỢC HƯNG VƯỢNG 01-22/YDHV Còn hiệu lực
26/04/2022