STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82341 Máy theo dõi loạn nhịp tim cấy trong cơ thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 022/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/02/2022

82342 Máy theo dõi lưu huyết trong mổ và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1406/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y Còn hiệu lực
16/10/2021

82343 Máy theo dõi máy phá rung tim từ xa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 195/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
26/06/2019

82344 Máy theo dõi máy phá rung tim từ xa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

82345 Máy theo dõi máy phá rung tim từ xa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-13 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021

82346 Máy theo dõi máy tạo nhịp tim cấy vào cơ thể TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-11 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
17/01/2021

82347 Máy theo dõi máy tạo nhịp tim cấy vào cơ thể TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3697 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

82348 Máy theo dõi máy tạo nhịp; phá rung tim từ xa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3897 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
08/07/2021

82349 Máy theo dõi máy tạo nhịp; phá rung tim từ xa CardioMessenger Smart 4G TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3904 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

82350 Máy theo dõi nhịp tim cấy vào cơ thể TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3896 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
08/07/2021

82351 Máy theo dõi nhịp tim cấy vào cơ thể và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 190/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
26/06/2019

82352 Máy theo dõi nhịp tim cấy vào cơ thể và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

82353 Máy theo dõi nồng độ bảo hoà oxy trong máu và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200171 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
16/03/2020

82354 Máy theo dõi nồng độ oxy não, mô và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/170 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

82355 Máy theo dõi pCO2 liên tục qua da kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG PZ24.009/PCBPL Còn hiệu lực
22/01/2024

82356 Máy theo dõi pCO2 qua da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 2023101813/HSTL.CLA Còn hiệu lực
20/10/2023

82357 Máy theo dõi phôi theo thời gian thực(Hệ thống time-lapses ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC PL/CNC-MDC/ Còn hiệu lực
29/08/2023

82358 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 09/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
04/06/2019

82359 Máy theo dõi sản khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 094-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
27/08/2019

82360 MÁY THEO DÕI SẢN KHOA TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1076 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
27/08/2019