STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82361 Máy X-Quang di động và các phụ kiện đi kèm: -Bộ chuẩn trực ( collimator ) -Đầu đèn x ray ( monobloc, x-ray tube with focal spot 0.8/1.3 ) -Bản mạch kết nối máy in ( printer connector board ) -Bản mạch khởi động ( b3 board starter + on/off ) -Bản mạch giao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Còn hiệu lực
24/07/2021

82362 Máy X-quang di động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 155-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ -Kỹ Thuật- Thiết Bị Y Tế An Quốc Còn hiệu lực
27/08/2019

82363 Máy X-Quang di động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

82364 Máy X-Quang di động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

82365 Máy X-quang dùng trong nha khoa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1750_CL PL CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Còn hiệu lực
29/12/2019

82366 Máy X-quang dùng trong nha khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 44/2811/170000101/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Còn hiệu lực
04/07/2019

82367 Máy X-Quang kĩ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

82368 Máy X-Quang kĩ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

82369 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 156-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ -Kỹ Thuật- Thiết Bị Y Tế An Quốc Còn hiệu lực
27/08/2019

82370 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 486-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Còn hiệu lực
08/10/2019

82371 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 486-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Còn hiệu lực
08/10/2019

82372 Máy X-quang Kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 512/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
20/10/2019

82373 Máy X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 901/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/12/2019

82374 Máy X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 901/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/12/2019

82375 Máy X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210283 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/05/2021

82376 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 66-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
07/10/2021

82377 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210939/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
30/11/2021

82378 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210940-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
30/11/2021

82379 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2583A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

82380 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH 01/PLXQ Còn hiệu lực
09/07/2022