STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82381 Máy X-quang kỹ thuật số DR y tế DR 400, DR 600, DX-D 100, DX-D 300, DX-D 600, DR 100e, DR 100s và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH 009/3005/KQPL-ĐB Đã thu hồi
30/05/2022

82382 Máy X-quang kỹ thuật số DR y tế và phụ kiện (Digital Radiography X-ray system and accessories) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1203/MERAT-2020 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Bình Còn hiệu lực
25/03/2020

82383 Máy X-quang kỹ thuật số DR y tế và phụ kiện (Digital Radiography X-ray system and accessories) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1203/MERAT-2020 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Bình Còn hiệu lực
25/03/2020

82384 Máy X-quang kỹ thuật số DR y tế và phụ kiện (Digital Radiography X-ray system and accessories) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1203/MERAT-2020 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Bình Còn hiệu lực
25/03/2020

82385 Máy X-quang kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT BÁCH THẢO BT/CBKQPL/2023-01 Còn hiệu lực
08/09/2023

82386 Máy X-Quang kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

82387 Máy X-Quang kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

82388 Máy X-Quang kỹ thuật số với 2 tấm nhận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 990/2020/180000028/ PCBPL-BYT BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI Còn hiệu lực
07/09/2020

82389 Máy X-Quang mô phỏng kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES ERM001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EROMED Còn hiệu lực
23/12/2019

82390 Máy X-quang nha TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210839 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Còn hiệu lực
29/10/2021

82391 Máy X-quang nha (Tiếng Anh: Star-X) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 347-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH HDX Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

82392 Máy X-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 307-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Còn hiệu lực
23/09/2019

82393 Máy X-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 479/MED1218/ CÔNG TY TNHH HDX VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

82394 Máy X-Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1856/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
06/11/2019

82395 Máy x-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 139/MED0819 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/02/2020

82396 Máy x-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 138/MED0819 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/02/2020

82397 Máy x-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 140/MED0819 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/02/2020

82398 Máy x-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 141/MED0819 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/02/2020

82399 Máy x-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 142/MED0819 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/02/2020

82400 Máy X-Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210560-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2021