STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82401 Máy theo dõi ETCO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-001-Masimo Đã thu hồi
22/03/2023

82402 Máy theo dõi ETCO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-004-Masimo Còn hiệu lực
23/03/2023

82403 Máy theo dõi gây mê TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-00010822/QRA Còn hiệu lực
10/01/2023

82404 Máy theo dõi hô hấp và phụ kiện, vật tư tiêu hao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200732 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Draeger Việt Nam Còn hiệu lực
30/11/2020

82405 Máy theo dõi huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 873/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Còn hiệu lực
26/08/2020

82406 Máy theo dõi huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 873/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Còn hiệu lực
26/08/2020

82407 Máy theo dõi huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2121/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
13/12/2021

82408 Máy theo dõi huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20220919/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
19/09/2022

82409 Máy theo dõi huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀY MAI 230224/PLB/NOR-NBP Còn hiệu lực
24/02/2023

82410 Máy theo dõi huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 15/PLYV Còn hiệu lực
24/05/2023

82411 Máy theo dõi huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM PL2-09082023-MDE Còn hiệu lực
11/08/2023

82412 Máy theo dõi huyết áp / Máy Holter huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀY MAI 240129/PLB/NM-IEMMO Còn hiệu lực
29/01/2024

82413 Máy theo dõi huyết áp liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181114 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/06/2021

82414 Máy theo dõi huyết áp liên tục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL50 Còn hiệu lực
20/01/2022

82415 Máy theo dõi huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM MEDIWORLD 10042023/PCBPL-MEDIW Còn hiệu lực
10/04/2023

82416 Máy theo dõi huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM PL1-09082023-MDE Còn hiệu lực
11/08/2023

82417 Máy theo dõi huyết áp tự động (Holter theo dõi huyết áp di động 24 giờ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0053/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/02/2021

82418 Máy theo dõi huyết áp tự động (Máy theo dõi huyết áp di động 24 giờ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 080823/PCBPL-VT Còn hiệu lực
08/08/2023

82419 Máy theo dõi huyết áp tự động (Máy theo dõi huyết áp tự động dùng cho tim gắng sức và tập luyện) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0053/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/02/2021

82420 Máy theo dõi huyết động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 923/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2020