STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82421 Paste đánh bóng hàm giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

82422 Paste, Gel dẫn truyền TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 14.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Còn hiệu lực
29/11/2019

82423 Paste, Gel dẫn truyền TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 14.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Còn hiệu lực
29/11/2019

82424 Pasteur Pipette TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN 2211/VT/PLTBYT/SYT Công ty TNHH TM DV Vũ Thuận Còn hiệu lực
27/06/2019

82425 PATIENT MONITOR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 003-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế YK Việt Còn hiệu lực
14/10/2019

82426 PCN CATHETER TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 80/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
05/10/2021

82427 PeliControl TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0416PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thạch Phát Còn hiệu lực
31/07/2020

82428 Pen TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1582019/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
23/08/2019

82429 Pen TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1582019/170000116/PCBPL-BYT,... Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
26/08/2019

82430 Pen (kềm kẹp)/ Plier (Forcept) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 032-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Quốc Tế Khang Bảo Còn hiệu lực
16/08/2019

82431 PEN 12.5CM CÁN VÀNG (CONG) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0811/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

82432 PEN 14CM CÁN VÀNG (CONG) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0811/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

82433 Pen Injector ( Bút tiêm ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 207/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Còn hiệu lực
21/05/2020

82434 PEN KẸP KIM 14CM CONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0911/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
25/11/2022

82435 PEN KẸP KIM PHUN VÀNG 12CM (CONG) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0811/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

82436 PEN KẸP KIM PHUN VÀNG 14CM (CONG) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0811/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

82437 Pen phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
20/11/2021

82438 Pen phẫu thuật (CAIRNS hemostat. forceps crvd) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 172/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
25/11/2021

82439 Pence thẳng 20cm; Kéo cong nhọn 16cm; Kẹp bông gạc, Kẹp Pozzy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03101117 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tư Vấn Đầu Tư Mai Xuân Còn hiệu lực
20/08/2019

82440 PenSulin1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 861/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Còn hiệu lực
28/07/2020