STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82501 Miếng dán hạ sốt LIONHieptita for Child TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 163/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2022

82502 Miếng dán hạ sốt SIRI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 943/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA Còn hiệu lực
08/09/2020

82503 Miếng dán hạ sốt SIRI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 943/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA Còn hiệu lực
08/09/2020

82504 Miếng dán hạ sốt SIRI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 943/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA Còn hiệu lực
08/09/2020

82505 Miếng dán hồng ngoại ( Far Infrared Patch) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1682/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ARLO VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2020

82506 Miếng dán kiểm soát sẹo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 188/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LAVICHEM Còn hiệu lực
05/03/2021

82507 MIẾNG DÁN KIỂM SOÁT SẸO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LAVICHEM 281123/VB-LVC Còn hiệu lực
28/11/2023

82508 Miếng dán kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 20/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
06/01/2021

82509 Miếng dán kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 53/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
12/01/2021

82510 Miếng dán làm ấm bụng, mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/04.26-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TPG VINA Còn hiệu lực
24/06/2019

82511 Miếng dán làm ấm cơ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 10.11/PCBPL_STARBALM Còn hiệu lực
10/11/2022

82512 Miếng dán làm mát TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200033 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ STK Còn hiệu lực
17/03/2020

82513 MIẾNG DÁN LÀM MÁT MEDICAL COOLING GEL PATCH TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 04/1410/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XANH Còn hiệu lực
16/10/2019

82514 Miếng dán làm mờ sẹo Gel Silicone Remecure Scar TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD PHARMA 05 Còn hiệu lực
22/11/2023

82515 Miếng dán lạnh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 350-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Nguyễn Ngọc Bảo Châu Còn hiệu lực
05/11/2021

82516 Miếng dán lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 754-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

82517 Miếng dán lạnh giảm đau TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

82518 Miếng dán liền vết thương TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD PHARMA 04 Còn hiệu lực
30/08/2023

82519 Miếng dán loại mụn cóc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE 01/VBPL-FL Còn hiệu lực
02/08/2022

82520 Miếng dán lót gót giày TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022