STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82521 Máy X-Quang chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 006 - 2023/AV Còn hiệu lực
02/11/2023

82522 Máy X-quang chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 34-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
08/08/2021

82523 Máy X-quang chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 39-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
09/08/2021

82524 Máy X-quang chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 44-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
11/08/2021

82525 Máy X-quang chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 63-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
07/10/2021

82526 Máy X-Quang chẩn đoán (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181997 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
27/12/2021

82527 Máy X-quang chẩn đoán (Máy X-quang kỹ thuật số) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6712021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022

82528 Máy X-quang chẩn đoán kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 101-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

82529 Máy X-quang chẩn đoán kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 35/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

82530 Máy X-Quang chuẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI AN GIA 23001/AG/TBYTC Còn hiệu lực
06/03/2023

82531 Máy X-Quang chụp cắt lớp và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 2021.03-AV/180000017/PCBPL-BYT/21 Còn hiệu lực
20/02/2024

82532 Máy X-quang chụp cắt lớp vi tính (CBCT) và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 004-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
17/03/2020

82533 Máy X-quang chụp cắt lớp vi tính và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 070-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2020

82534 Máy X-quang chụp răng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 231-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
03/04/2020

82535 Máy X-quang chụp toàn cảnh sọ mặt kỹ thuật số và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 105-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
23/07/2020

82536 Máy X-quang chụp toàn cảnh sọ mặt kỹ thuật số và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 125-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
04/06/2020

82537 Máy X-quang chụp toàn cảnh, sọ mặt kỹ thuật số và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 228-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

82538 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0016-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ -Kỹ Thuật- Thiết Bị Y Tế An Quốc Còn hiệu lực
30/08/2019

82539 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ THÀNH AN 0508-3/2022/TA Còn hiệu lực
05/08/2022

82540 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 32/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022