STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82521 Miếng dán mụn DermaAngel Plus (Không tiệt trùng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SOCIAL BELLA VIỆT NAM 01/2023/BELLA-TTBYT Còn hiệu lực
14/07/2023

82522 Miếng dán mụn Skin1004 Spot Cover Patch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG 01/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/03/2023

82523 Miếng dán ngăn ngừa và điều trị sẹo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI THUẬN PHÁT 0222-03/ĐTP-BPL Còn hiệu lực
18/04/2022

82524 Miếng dán ngoài da First go TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 420/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN ĐỨC Còn hiệu lực
08/04/2021

82525 Miếng dán ngoài da First go TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 925/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN ĐỨC Còn hiệu lực
09/06/2021

82526 Miếng dán ngoài da PLASTER TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181-23PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DHK Còn hiệu lực
22/05/2020

82527 Miếng dán ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-087/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
07/06/2021

82528 Miếng dán ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-010/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/01/2022

82529 Miếng dán ngực ASHERMAN CHEST SEAL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-007a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
27/06/2019

82530 Miếng dán ngực ASHERMAN CHEST SEAL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-007b/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

82531 Miếng dán nóng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 458/21/170000116/PCBPL-BYT TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Còn hiệu lực
04/08/2021

82532 Miếng dán nóng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

82533 Miếng dán nóng giảm đau không tẩm thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020622/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2023

82534 Miếng dán nóng xông hơi vùng bụng MegRhythm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1912/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2021

82535 Miếng dán nóng xông hơi vùng vai lưng MegRhythm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1912/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2021

82536 Miếng dán nóng xông hơi vùng vai lưng MegRhythm - Bạc Hà TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1912/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2021

82537 Miếng dán ốm bụng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200037-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ STK Còn hiệu lực
17/03/2020

82538 MIẾNG DÁN PAINSTOP® HEAT PATCH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 114-DVPL/170000144/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
11/06/2020

82539 MIẾNG DÁN PAINSTOP® PAIN RELIEF PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 113-DVPL/170000144/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
11/06/2020

82540 Miếng dán phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018210 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
14/06/2019