STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82561 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 148/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Còn hiệu lực
30/11/2020

82562 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 089-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Còn hiệu lực
04/02/2021

82563 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1879/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Còn hiệu lực
31/12/2020

82564 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 30/2020 Công ty TNHH Thiết bị y tế PHN Việt Nam Còn hiệu lực
22/06/2021

82565 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181719-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
27/08/2021

82566 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2201A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY Còn hiệu lực
17/11/2021

82567 Máy điện châm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 22-02/22/ĐH/170000096/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2022

82568 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 05/2022/PL-CT130 Còn hiệu lực
11/06/2022

82569 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM 07/2022 Còn hiệu lực
06/10/2022

82570 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 2109/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2022

82571 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

82572 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

82573 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 01/2023/20000086/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
11/02/2023

82574 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 08-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
27/04/2023

82575 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 0504225/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

82576 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED GP302N2 Còn hiệu lực
20/07/2023

82577 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 21-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
19/08/2023

82578 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 21-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
05/09/2023

82579 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 24/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
03/10/2023

82580 Máy điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 081-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
20/03/2020