STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82581 Sứ nha khoa (Estar G-Press) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 696.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Còn hiệu lực
12/01/2021

82582 Sứ nha khoa dạng bột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

82583 Sứ nha khoa dạng bột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 46/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

82584 Sứ nha khoa dạng bột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

82585 Sứ nha khoa dạng bột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 1003-1/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
10/03/2022

82586 Sứ nha khoa khoa không kim loại Zirconia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191396 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
18/12/2019

82587 Sứ răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 09220717 Công ty TNHH Thiết bị Y tế MEDENT (MEDENT CO., LTD) Còn hiệu lực
02/08/2019

82588 Sứ răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01210718 Công ty TNHH Thiết bị Y tế MEDENT Còn hiệu lực
26/08/2019

82589 Sứ răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1419/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
17/05/2021

82590 Sứ răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1336/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

82591 Sứ răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 230301/SAGMAX-SU Còn hiệu lực
01/03/2023

82592 Sứ thủy tinh nha khoa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2793PL Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nha Phúc Đăng Còn hiệu lực
22/12/2019

82593 Sứ đắp răng giả và dung dịch trộn sứ đắp răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 012-2022/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/07/2022

82594 Sữa rửa mặt thảo dược TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2985L CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
10/12/2019

82595 Sữa tắm gội trẻ em ANLA TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3019 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA Còn hiệu lực
22/12/2019

82596 Súc họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 607/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TATRA ĐÔNG ANH Còn hiệu lực
01/09/2021

82597 Súc họng Infadin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 369/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
01/04/2020

82598 Súc họng-miệng PlasmaKare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0407PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

82599 Súc miệng chiết xuất Lá Xoài TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4010-2 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
27/09/2021

82600 Súc miệng chiết xuất Trà Xanh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4010-1 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
27/09/2021