STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82581 Miếng dán phẫu trường TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 168CL17/7/17 CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Còn hiệu lực
04/06/2020

82582 Miếng dán phẫu trường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 168CL17/7/17PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

82583 Miếng dán sát khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-267-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
11/11/2019

82584 Miếng dán sát khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-407-2023 Còn hiệu lực
09/08/2023

82585 Miếng dán sát khuẩn kèm dụng cụ cố định ống thông qua da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01200617 Công ty TNHH DP và TTBYT Đại Trường Sơn Còn hiệu lực
20/06/2019

82586 Miếng dán sau phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 10/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023

82587 Miếng dán sau phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LAVICHEM 251023/VB-LVC Còn hiệu lực
25/10/2023

82588 Miếng dán say tàu xe TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3094 PL-TTDV Công ty TNHH IGG Việt Nam Đã thu hồi
22/12/2019

82589 Miếng dán say xe TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3095 PL-TTDV Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
22/12/2019

82590 Miếng dán say xe TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

82591 Miếng dán say xe GOGO-PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

82592 Miếng dán say xe KOSA-PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

82593 Miếng dán Silicon TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191461 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

82594 Miếng dán Silicon Gel trị sẹo lồi (bán thành phẩm) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 268-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Chỉ phẫu thuật CPT (CPT Sutures Co., Ltd.) Còn hiệu lực
29/04/2020

82595 Miếng dán silicon điều trị sẹo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2566 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HANSBIOMED VIETNAM Còn hiệu lực
26/07/2019

82596 Miếng dán silicone mờ sẹo TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 625.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Còn hiệu lực
10/12/2021

82597 Miếng dán silicone mờ sẹo Remscar TR TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 15.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Còn hiệu lực
22/02/2021

82598 Miếng dán silicone mờ sẹo Remscar TR TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 86.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Còn hiệu lực
17/04/2021

82599 Miếng dán sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 08/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023

82600 Miếng dán sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 09/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023