STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82581 Máy X-Quang di động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

82582 Máy X-Quang di động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

82583 Máy X-quang dùng trong nha khoa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1750_CL PL CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG Còn hiệu lực
29/12/2019

82584 Máy X-quang dùng trong nha khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 44/2811/170000101/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Còn hiệu lực
04/07/2019

82585 Máy X-Quang kĩ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

82586 Máy X-Quang kĩ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

82587 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 156-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ -Kỹ Thuật- Thiết Bị Y Tế An Quốc Còn hiệu lực
27/08/2019

82588 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 486-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Còn hiệu lực
08/10/2019

82589 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 486-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Còn hiệu lực
08/10/2019

82590 Máy X-quang Kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 512/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
20/10/2019

82591 Máy X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 901/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/12/2019

82592 Máy X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 901/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/12/2019

82593 Máy X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210283 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/05/2021

82594 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 66-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
07/10/2021

82595 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210939/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
30/11/2021

82596 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210940-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
30/11/2021

82597 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2583A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

82598 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH 01/PLXQ Còn hiệu lực
09/07/2022

82599 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-01SITEC/2022/PL Còn hiệu lực
23/07/2022

82600 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 116-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/08/2022