STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82621 Máy Xét nghiệm Dị Ứng – Tự Miễn Immunoblot TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH 01/2023/BTC-PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2023

82622 Máy xét nghiệm dùng để xét nghiệm định lượng HbA1c, lipid panel và CRP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1049/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
05/06/2020

82623 Máy xét nghiệm dùng để định tính hoặc bán định lượng chất phân tích trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1167/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
25/05/2020

82624 Máy xét nghiệm ELISA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN 070-MDS/190000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Còn hiệu lực
31/08/2020

82625 Máy xét nghiệm ELISA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 246/QIA-2021/ 190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Phương Đông Còn hiệu lực
04/11/2021

82626 Máy xét nghiệm ELISA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 246/QIA-2021/ 190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Phương Đông Còn hiệu lực
04/11/2021

82627 Máy xét nghiệm Elisa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 304/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2023

82628 Máy xét nghiệm Elisa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 304//170000025/PCBPL-BYT Đã thu hồi
23/03/2023

82629 Máy xét nghiệm ELISA bán tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1421/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
26/08/2021

82630 Máy xét nghiệm ELISA bán tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1421/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
26/08/2021

82631 Máy xét nghiệm ELISA bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

82632 Máy xét nghiệm ELISA bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

82633 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 128/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
31/08/2020

82634 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 98/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
19/03/2020

82635 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 201/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
22/07/2020

82636 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

82637 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

82638 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 68/2023/NA-PL Còn hiệu lực
26/04/2023

82639 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-89/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

82640 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-120/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019