STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82621 Miếng tạo ẩm máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

82622 Miếng tạo nền chuẩn đoán bệnh lý về răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

82623 Miếng tem túi nhựa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 447-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

82624 MIẾNG THẤM HÚT DỊCH VÔ KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG 01/2022/HH Còn hiệu lực
31/01/2023

82625 Miếng thông khí mũi sau phẫu thuật xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 10.22/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

82626 Miếng thông khí mũi sau phẫu thuật xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN 01/2022/PLTTBYT-VH Còn hiệu lực
04/01/2023

82627 Miếng thông khí mũi trong và sau khi phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 10.22/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

82628 Miếng thông khí mũi trong và sau khi phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN 01/2022/PLTTBYT-VH Còn hiệu lực
04/01/2023

82629 Miếng trải cố định vết mổ trước phẫu thuật (không có Iodine) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 052-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

82630 Miếng vá da không xâm lấn Ez-up TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MT001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
01/07/2019

82631 Miếng vá khuyết sọ titan (lưới vá sọ titan) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1371/1PL-TTDV Cty TNHH MKMED Việt Nam Còn hiệu lực
04/05/2020

82632 Miếng vá mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1079/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

82633 Miếng vá mạch máu nhân tạo (mạch máu nhân tạo) loại ống thẳng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM CVN_PL01 Còn hiệu lực
23/12/2022

82634 Miếng vá mạch máu nhân tạo ePTFE - Fabrics TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 14/170000124/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medical Còn hiệu lực
21/06/2019

82635 Miếng vá mạch máu nhân tạo ePTFE – Felt Pledgets TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 06/170000124/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medical Còn hiệu lực
21/06/2019

82636 Miếng vá mạch máu nhân tạo ePTFE – Felts TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 15/170000124/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medical Còn hiệu lực
21/06/2019

82637 Miếng vá mạch máu nhân tạo phủ ePTFE TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 310823/KQPL-DKM Còn hiệu lực
10/10/2023

82638 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 598/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/12/2019

82639 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3302 PL-TTDV Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
08/08/2020

82640 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1085/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2021