STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82641 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 91/2023/NP-PL Còn hiệu lực
19/04/2023

82642 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 92/2023/NP-PL Còn hiệu lực
19/04/2023

82643 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 106/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

82644 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 78/2023/NA-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

82645 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 79/2023/NA-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

82646 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 92/2023/NA-PL Còn hiệu lực
24/08/2023

82647 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 110/2023/NA-PL Còn hiệu lực
12/10/2023

82648 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 111/2023/NA-PL Còn hiệu lực
12/10/2023

82649 Máy xét nghiệm hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES QD003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
28/10/2020

82650 Máy xét nghiệm hơi thở và phụ kiện (viên dẫn C14 và thẻ thổi) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 387-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH MTV GHS Nguyễn Đặng Còn hiệu lực
08/10/2019

82651 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2500 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
22/06/2019

82652 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2500 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
22/06/2019

82653 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2500 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
22/06/2019

82654 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 890 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/12/2019

82655 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 890 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/12/2019

82656 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 43-070220-CONV/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

82657 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 114/170000069/PCBPL-BYT CTY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
14/07/2020

82658 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 115/170000069/PCBPL-BYT CTY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
14/07/2020

82659 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1423/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
26/08/2021

82660 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022