STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82661 Máy xét nghiệm H.Pylori hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM 002-2022/PL-ARQVN Còn hiệu lực
31/05/2022

82662 Máy xét nghiệm H.Pylori hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM 004-2022/PL-ARQVN Còn hiệu lực
31/05/2022

82663 Máy xét nghiệm HbA1C TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 573.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
09/11/2020

82664 Máy xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 08-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
25/03/2021

82665 Máy xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 225/2022/NP-PL Còn hiệu lực
25/10/2022

82666 Máy xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 3110/2022/ DC Còn hiệu lực
11/11/2022

82667 Máy xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 2211/2022/ DC Còn hiệu lực
05/12/2022

82668 Máy xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM LONG 30112023-01 Còn hiệu lực
07/12/2023

82669 Máy xét nghiệm HbA1c cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS 007.2023/PLTTBYT-IDICS Còn hiệu lực
31/07/2023

82670 Máy xét nghiệm HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-172022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

82671 Máy xét nghiệm HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-172022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

82672 Máy xét nghiệm HbA1C tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 13/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

82673 Máy xét nghiệm HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 14/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

82674 Máy xét nghiệm HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 15/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

82675 Máy xét nghiệm HbA1c và hóa chất xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-072017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

82676 Máy xét nghiệm HbA1c và hóa chất xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-112017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

82677 Máy xét nghiệm HbA1c và hóa chất xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH 03/2017/QM-PL Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

82678 máy xét nghiệm Hba1c và linh kiện TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 97 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chương Nhân Còn hiệu lực
21/11/2019

82679 Máy xét nghiệm HbA1c và thalassemia tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 26-2022/ 170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

82680 Máy xét nghiệm HbA1c và thalassemia tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 05-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
25/04/2022