STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82661 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2066/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
25/01/2021

82662 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP KT_22006 Còn hiệu lực
30/06/2022

82663 Miếng Dán Điện Cực Tim TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0012-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

82664 Miếng dán điện cực tim các size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1803-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
15/09/2020

82665 Miếng dán điện cực tim ECG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 1023DC-CONMED/ECG-CBPL Còn hiệu lực
06/11/2023

82666 Miếng dán điện cực tim H92SG ECGEL PRST FOAM 57*34MM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 104/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT LONG Còn hiệu lực
05/02/2020

82667 Miếng dán điện cực trung tính dùng 1 lần, loại gel cho người lớn và trẻ em TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 004-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
19/03/2021

82668 Miếng dán điện cực trung tính dùng 1 lần, loại gel cho người lớn và trẻ em TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 005-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
19/03/2021

82669 Miếng dán điện cực VivaLNK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1861/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
29/12/2020

82670 Miếng dán điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 29/2021/180000013/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Huy Phát Còn hiệu lực
17/04/2021

82671 Miếng dán điều khiển TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

82672 Miếng dán điều khiển TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

82673 Miếng dán điều khiển TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

82674 Miếng dán định vị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0266/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
05/01/2023

82675 Miếng dán đo nhiệt độ và phụ kiện - Fever Scout™ TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 231-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ IPARAMED Còn hiệu lực
09/11/2021

82676 Miếng dán đo nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IPARAMED 010223/IP/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

82677 Miếng dán đo nhịp tim và nhịp thở kèm phụ kiện - Continuous ECG Recorder TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 231-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ IPARAMED Còn hiệu lực
09/11/2021

82678 Miếng Dán Đo Điện Tâm Đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2020/180000028/ PCBPL-BYT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM Còn hiệu lực
03/12/2020

82679 Miếng dán đuổi muỗi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE 01/VBPL-FL Còn hiệu lực
02/08/2022

82680 Miếng dính bảo vệ mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181017 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACM VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/04/2020