STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82661 Tai nghe huyết áp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

82662 Tai nghe trợ thính Hearing Aid TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 474-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

82663 Tại phụ lục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 2106/2022/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2022

82664 Take-apart Bip.Coagul. Forceps TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ TÍN VIỆT 01/2021/210000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2022

82665 Tấm lót thấm hút cho trẻ em BABY CARE MAT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ 02/2022-NK/HPMD Còn hiệu lực
11/06/2022

82666 Tấm bản cực giúp năng lượng RF đơn cực phát dùng cho máy trẻ hóa da bằng sóng RF GENTLO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 1951/110000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

82667 Tấm bảo vệ miệng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 316-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
15/06/2020

82668 Tăm Bông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 89/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Đã thu hồi
04/03/2020

82669 Tăm bông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED1220 CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/01/2021

82670 Tăm bông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 33/MED0221 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/03/2021

82671 Tấm bông cồn (đóng gói riêng lẻ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

82672 Tăm bông lấy dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2082/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
25/09/2021

82673 Tăm bông lấy dịch họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
28/12/2021

82674 Tăm bông lấy dịch tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
28/12/2021

82675 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 110 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
08/03/2021

82676 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 2442021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Biolab Còn hiệu lực
06/07/2021

82677 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3905-4 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
04/08/2021

82678 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 55321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FREDDA Còn hiệu lực
12/08/2021

82679 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 29-21/200000038/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư Y tế Mitraco Còn hiệu lực
25/08/2021

82680 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3989-7 PL-TTDV Công ty TNHH thiết bị An Việt Còn hiệu lực
09/09/2021