STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82681 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4011-9 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
21/10/2021

82682 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS 014.2021/PLTTBYT-IDICS Công ty cổ phần IDICS Còn hiệu lực
08/12/2021

82683 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 06/2022/KQPL-ABTLH Còn hiệu lực
22/03/2022

82684 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 06-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

82685 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 758/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

82686 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1989/170000077/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần hoá chất thiết bị Phòng thí nghiệm và Công nghệ Còn hiệu lực
24/05/2021

82687 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021209/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
08/07/2021

82688 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021302A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Còn hiệu lực
30/07/2021

82689 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210591-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
31/07/2021

82690 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021327/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

82691 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3957-1 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT Còn hiệu lực
12/08/2021

82692 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021443/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH BMACARE Còn hiệu lực
19/09/2021

82693 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4332021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH Còn hiệu lực
20/09/2021

82694 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 11.2021/180000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medison Việt Nam Còn hiệu lực
07/10/2021

82695 Tăm Bông Lấy Mẫu Bệnh Phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2185A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA HIỂN Còn hiệu lực
09/11/2021

82696 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181942 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Còn hiệu lực
14/11/2021

82697 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021650/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Còn hiệu lực
27/12/2021

82698 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 29/200000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Còn hiệu lực
03/01/2022

82699 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1896/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022

82700 Tăm bông lấy mẫu Collection Swab TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2610/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Lifelabs Còn hiệu lực
07/10/2021