STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82681 Máy thở cao tần TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3258 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
07/12/2021

82682 Máy thở cao tần hồi sức trẻ em và sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0002322/QRA Còn hiệu lực
21/02/2022

82683 Máy thở cao tần hồi sức trẻ em và sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-2802/QRA Còn hiệu lực
04/03/2024

82684 Máy thở chăm sóc chuyên sâu và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 420-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

82685 Máy thở cho nhi, sơ sinh và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2030/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
02/02/2021

82686 Máy thở cho trẻ em và trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN SIRIO BABY 200 /VBPL Còn hiệu lực
04/04/2024

82687 Máy thở cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 124922PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

82688 Máy thở chức năng cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 11/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

82689 Máy thở chức năng cao và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 010/180000024/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG Còn hiệu lực
12/06/2019

82690 Máy thở CPAP cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2609CL 24/06/19 Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Thành An Còn hiệu lực
23/12/2019

82691 Máy thở CPAP và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 012/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

82692 Máy thở dạng xách tay và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 288-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

82693 Máy thở di động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1645/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Quốc tế INTET Còn hiệu lực
03/07/2019

82694 Máy thở di động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180687-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
23/07/2019

82695 Máy thở di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 167b/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
24/08/2021

82696 Máy thở di động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3098CL18/11/19 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
11/12/2021

82697 Máy thở di động TTBYT Loại C TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 338/170000051/PCBPL-BYT Tổng công ty cổ phần y tế Danameco Còn hiệu lực
17/12/2021

82698 Máy thở di động TTBYT Loại C TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 15/2023/DNM-PCBBPL Còn hiệu lực
22/12/2023

82699 Máy thở di động và phụ kiện bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 356/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO RED APPLE Còn hiệu lực
28/05/2020

82700 Máy thở dùng cho trẻ sinh non và trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 113/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
05/11/2021