STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82701 Tăm bông lấy mẫu dịch họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 143/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Còn hiệu lực
24/02/2021

82702 Tăm bông lấy mẫu dùng 1 lần TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 454.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/09/2021

82703 Tăm bông lấy mẫu dùng một lần -Disposable Specimen Collection Swab TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 388.21/180000026/PCBPL-BYT CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MQK Còn hiệu lực
28/08/2021

82704 Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 246.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SINH LONG Còn hiệu lực
04/08/2021

82705 Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 246.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SINH LONG Còn hiệu lực
04/08/2021

82706 Tăm bông lấy mẫu tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 143/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Còn hiệu lực
24/02/2021

82707 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CANARY VIỆT NAM 01/2022/ CANARY- TTBYT Còn hiệu lực
16/03/2022

82708 Tăm bông nâng tách mô trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM 11/2022/PLTTBYT-SVN Còn hiệu lực
21/11/2022

82709 Tăm bông vô trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 63.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT AN PHÁT PHÁT Còn hiệu lực
23/12/2019

82710 Tăm bông vô trùng dùng lấy mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 226/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Tiếp vận Vĩnh Cát Còn hiệu lực
26/05/2020

82711 Tăm bông vô trùng dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1304/2021/180000028/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thành Thái Còn hiệu lực
18/08/2021

82712 Tăm bông vô trùng dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 10721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BRILITAS PHARMACEUTICALS Còn hiệu lực
06/09/2021

82713 Tăm bông vô trùng nam khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019396A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Còn hiệu lực
15/09/2021

82714 Tăm bông y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 122.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/05/2021

82715 Tấm bù da (bolus) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 30/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
25/04/2021

82716 Tấm bù da (Bolus) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 01-2023/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

82717 Tấm bù mô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181062 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/05/2020

82718 Tấm cảm biến kỹ thuật số dùng cho máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM 023-20/170000152/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị - Công nghệ Hà Nội Còn hiệu lực
06/04/2020

82719 Tấm cảm biến nhận ảnh dùng cho hệ thống X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED 01/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

82720 Tấm cảm biến nhận ảnh dùng cho hệ thống X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 39/Carestream-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
04/02/2020