STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82741 Máy xét nghiệm ANDiS 350 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ROKO VIỆT NAM 01/2022/KQPL Đã thu hồi
12/05/2022

82742 Máy xét nghiệm bán định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-1205PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
19/05/2023

82743 Máy xét nghiệm các chất điện giải và khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1909/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/08/2021

82744 Máy xét nghiệm cầm tay và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0046/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
23/09/2019

82745 Máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 427.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
07/09/2020

82746 Máy xét nghiệm cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0588PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
26/10/2020

82747 Máy xét nghiệm cặn nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG SƠN 0802-02/2022/HS Còn hiệu lực
08/02/2022

82748 Máy xét nghiệm careSTART™ S1 Analyzer TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN 002-2022/CBPL-SR Còn hiệu lực
13/06/2022

82749 Máy xét nghiệm chẩn đoán in vitro dùng để định lượng nồng độ glucose. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1241/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
04/11/2020

82750 Máy xét nghiệm CLIA bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

82751 Máy xét nghiệm CLIA bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

82752 Máy xét nghiệm dị ứng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2919 PL Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Medaz Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2019

82753 Máy xét nghiệm dị ứng tự động và Hóa chất dùng cho Máy xét nghiệm dị ứng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1829/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An Còn hiệu lực
27/10/2019

82754 Máy xét nghiệm dị ứng Advansure AlloView 1.0 TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3142-1PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dược Và Trang Thiết Bị Y Tế TATA Còn hiệu lực
09/03/2020

82755 Máy xét nghiệm dị ứng RIDA qLine® autoBlot TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 577/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIPRO VIET NAM Còn hiệu lực
09/12/2021

82756 Máy xét nghiệm dị ứng tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 7152021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/12/2023

82757 Máy Xét nghiệm Dị Ứng – Tự Miễn Immunoblot TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH 01/2023/BTC-PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2023

82758 Máy xét nghiệm dùng để xét nghiệm định lượng HbA1c, lipid panel và CRP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1049/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
05/06/2020

82759 Máy xét nghiệm dùng để định tính hoặc bán định lượng chất phân tích trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1167/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
25/05/2020

82760 Máy xét nghiệm ELISA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN 070-MDS/190000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Còn hiệu lực
31/08/2020