STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82821 Môi trường canh thang cho nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH 16092022 Còn hiệu lực
22/05/2023

82822 Môi trường canh thang nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 487/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
15/04/2021

82823 Môi trường cấy thụ tinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 19-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/07/2022

82824 Môi trường cấy thụ tinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 35-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

82825 Môi trường chọc hút noãn GM501 Flush TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

82826 Môi trường chọc hút và rửa noãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 569 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
07/12/2019

82827 Môi trường chọc hút và rửa noãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

82828 Môi trường chọc hút và rửa noãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

82829 Môi trường chọn lọc tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1584 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

82830 Môi trường chọn lọc tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2904A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023

82831 Môi trường chọn lọc tinh trùng gắn kết HA để ICSI TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS038/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
19/12/2019

82832 Môi trường chọn lọc tinh trùng gắn kết HA để ICSI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

82833 Môi trường chứa Hyaluronidase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1579 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

82834 Môi trường chứa Hyaluronidase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2456A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

82835 Môi trường chuẩn bị sẵn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190884 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
28/10/2019

82836 Môi trường chuẩn bị sẵn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190884.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/07/2020

82837 Môi trường chuẩn bị sẵn TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220614-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/06/2022

82838 Môi trường chuẩn bị sẵn để xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 03/2022/170000087/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/08/2022

82839 Môi trường chuẩn bị sẵn để xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 03/2022/170000087/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2022

82840 Môi trường chuẩn bị tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1583 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020