STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82821 Máy xét nghiệm Microalbumin, HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 112/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng Còn hiệu lực
31/10/2019

82822 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 06PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2019

82823 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 103-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
05/07/2019

82824 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 570 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
20/10/2019

82825 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 65/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
19/02/2020

82826 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 65/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
19/02/2020

82827 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 65/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
19/02/2020

82828 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 65/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
19/02/2020

82829 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181123 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
30/06/2020

82830 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 929/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/06/2021

82831 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-11/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
13/07/2021

82832 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2069/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2021

82833 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 372/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
05/11/2021

82834 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 373/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
05/11/2021

82835 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021514/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Còn hiệu lực
17/11/2021

82836 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 82/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

82837 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 82/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

82838 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 82/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

82839 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-05/2022/PL Còn hiệu lực
13/04/2022

82840 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-249/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022