STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82861 Máy xét nghiệm khí máu, điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 12/2023/NA-PL Còn hiệu lực
19/01/2023

82862 Máy xét nghiệm khí máu, điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 11/2023/NA-PL Còn hiệu lực
19/01/2023

82863 Máy xét nghiệm khí máu, điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 10/2023/NA-PL Còn hiệu lực
19/01/2023

82864 Máy xét nghiệm máu ẩn phân và thuốc thử, vật tư tiêu hao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG 3108/TLEIKEN Còn hiệu lực
13/10/2023

82865 Máy xét nghiệm máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH005a/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
07/10/2020

82866 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH005-tranmedicHC/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Còn hiệu lực
17/09/2019

82867 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TM006/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Còn hiệu lực
17/09/2019

82868 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 170/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Còn hiệu lực
03/11/2021

82869 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm theo máy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH001-transmedicHC/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Còn hiệu lực
17/09/2019

82870 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm theo máy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH001a/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
07/10/2020

82871 Máy xét nghiệm máu trong phân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 114 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2023

82872 Máy xét nghiệm máu trong phân và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM 05/2023/PLB-AFL Còn hiệu lực
14/12/2023

82873 Máy xét nghiệm máu tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2477 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2020

82874 Máy xét nghiệm Microalbumin, HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 109/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Công Còn hiệu lực
31/10/2019

82875 Máy xét nghiệm Microalbumin, HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 112/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng Còn hiệu lực
31/10/2019

82876 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 06PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2019

82877 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 103-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
05/07/2019

82878 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 570 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
20/10/2019

82879 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 65/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
19/02/2020

82880 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 65/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
19/02/2020