STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82901 Máy trị liệu bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

82902 Máy trị liệu bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

82903 Máy trị liệu bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 030523 - PL/TV Còn hiệu lực
15/06/2023

82904 Máy trị liệu bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

82905 Máy trị liệu bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

82906 Máy Trị Liệu Bằng Sóng Xung Kích Ngoài Cơ Thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2191/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/09/2023

82907 Máy trị liệu bằng tần sóng can thiệp thấp (Máy điều trị điện xung) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM 1511/BPL-VMHN2023 Còn hiệu lực
12/12/2023

82908 Máy trị liệu bằng tia laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021691/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2023

82909 Máy trị liệu bằng tia laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 202319/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2023

82910 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

82911 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

82912 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

82913 Máy trị liệu bằng xung kích (Máy xung kích trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 037/SP/2024/180000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024

82914 Máy trị liệu bằng xung kích (Máy xung kích trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 037/SP/2024/180000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024

82915 Máy trị liệu bằng xung điện (loại tần số thấp/ trung/ tần số cao/tần số siêu âm/ hồng ngoại/ quang học) và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 051-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

82916 Máy trị liệu bằng xung điện (máy kích thích thần kinh cơ ngoài da) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 165-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cồ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
28/06/2019

82917 Máy trị liệu bằng xung điện (máy kích thích thần kinh cơ ngoài da) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 298-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
14/08/2019

82918 Máy trị liệu bằng điện trường cao áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210947 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT NHẬT VIỆT Còn hiệu lực
03/12/2021

82919 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

82920 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021