STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82941 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ 11102022/PL-Vpro Đã thu hồi
11/10/2022

82942 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ 11102022/PL-Vpro Còn hiệu lực
11/10/2022

82943 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/052023/KQPL-AMV Còn hiệu lực
06/07/2023

82944 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 244/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

82945 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 245/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

82946 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0009/PLC Đã thu hồi
03/04/2024

82947 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY 13/PL-HSK Còn hiệu lực
25/04/2024

82948 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG 22/PCBPL-HL Còn hiệu lực
22/05/2024

82949 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0614/DUONGGIA-BPL Còn hiệu lực
13/11/2023

82950 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ H2O2, phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1647/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC Còn hiệu lực
08/07/2019

82951 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0714/DUONGGIA-BPL Còn hiệu lực
13/11/2023

82952 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018013 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
21/12/2019

82953 MÁY TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP PLASMA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1061/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH WON-MED VINA Còn hiệu lực
02/01/2020

82954 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 229/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
21/10/2021

82955 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 01/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

82956 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294/170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
14/03/2022

82957 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294 /170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/03/2022

82958 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

82959 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 10/PL/ANHOA Còn hiệu lực
07/11/2022

82960 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 28022022/VKIC-PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/02/2023