STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82941 Môi trường làm chậm tinh trùng trước ICSI TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ 221026/NDC/01 Còn hiệu lực
22/11/2022

82942 Môi trường làm chậm tinh trùng trước ICSI TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6172021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/12/2022

82943 Môi trường làm sạch cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1590-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2023

82944 Môi trường làm sạch tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2042-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

82945 Môi trường làm sạch tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2919A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

82946 Môi trường lấy mẫu / vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021354/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Còn hiệu lực
29/08/2021

82947 Môi trường lấy mẫu / vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 2912021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Biolab Còn hiệu lực
27/07/2021

82948 Môi trường lấy mẫu / vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3012021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Biolab Còn hiệu lực
05/08/2021

82949 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021280/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
20/07/2021

82950 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021280/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
20/07/2021

82951 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021280/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
20/07/2021

82952 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021419/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH BMACARE Còn hiệu lực
10/09/2021

82953 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021444/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH BMACARE Còn hiệu lực
19/09/2021

82954 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển/bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021243/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Vietlab Còn hiệu lực
13/07/2021

82955 Môi trường lọc rửa tinh trùng (Ferticult Flushing 5x20ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 400/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Còn hiệu lực
25/03/2021

82956 Môi trường lọc rửa tinh trùng (Ferticult Flushing 5x20ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 400/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022

82957 MÔI TRƯỜNG LỌC RỬA TINH TRÙNG (SIL SELECT PLUS TM UPPER/LOWER LAYER) (SIL SELECT PLUS UPPER/LOWER LAYER) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 221020/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

82958 Môi trường lọc rửa tinh trùng dùng CO2 SpermActive TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

82959 Môi trường lọc rửa tinh trùng GM501 Sperm Air TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 19-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

82960 Môi trường lọc rửa tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 170522/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022