STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82981 Tấm lót nâng di chuyển bệnh nhân SB TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

82982 Tấm lót nâng di chuyển bệnh nhân ST TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

82983 Tấm lót thấm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1119/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH NamLee International Còn hiệu lực
13/12/2021

82984 Tấm lót thấm hút TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 34.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Còn hiệu lực
06/12/2019

82985 Tấm lót thấm hút (tấm lót sản khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH 001:2022/KQPL-CNT Còn hiệu lực
05/03/2022

82986 Tấm lót thấm hút (Tấm lót sản, tấm lót thấm nước, Tấm lót bán thấm) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 99.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Còn hiệu lực
17/04/2021

82987 Tấm lót thấm hút trong chăm sóc bệnh nhân ADULT NURSING UNDERPADS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ 02/2022-NK/HPMD Còn hiệu lực
11/06/2022

82988 Tấm lót thấm nước TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 649.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Còn hiệu lực
11/12/2020

82989 Tấm lót y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 91.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Còn hiệu lực
01/06/2020

82990 Tấm lót y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 124.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Còn hiệu lực
10/05/2021

82991 Tấm lót điện cực dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018803 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
11/12/2019

82992 Tấm lưới phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 44/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Tam Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

82993 Tấm lưới phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 40/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
25/06/2019

82994 Tấm lưới phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 121/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Tam Châu Còn hiệu lực
26/01/2021

82995 Tấm lưới phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2021/210000026/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tam Châu Đã thu hồi
03/11/2021

82996 Tấm lưới phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2021/210000026/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tam Châu Còn hiệu lực
03/11/2021

82997 Tấm lưới phẫu thuật MESH TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 216/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Sao Mai Còn hiệu lực
18/08/2020

82998 Tấm lưới phẫu thuật MESH TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 466-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

82999 Tấm lưới phẫu thuật polypropylene TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 80A/170000044/PBCPL_BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Tam Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

83000 Tấm lưới trong suốt bảo vệ vết thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190431.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/09/2019