STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82981 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-010/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
15/11/2019

82982 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-032/170000033/PCBPL-BYT Đã thu hồi
11/03/2022

82983 Máy xét nghiệm miễn dịch và các phụ kiện đồng bộ (đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0505/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
05/06/2019

82984 Máy xét nghiệm miễn dịch và huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
26/03/2021

82985 Máy xét nghiệm miễn dịch và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 212/170000157/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Còn hiệu lực
19/01/2021

82986 Máy xét nghiệm miễn dịch và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 929/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/06/2021

82987 Máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 479/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

82988 Máy xét nghiệm nấm β-D-Glucan và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM 06/2023/PLA-AFL Còn hiệu lực
14/12/2023

82989 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1835/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
03/11/2019

82990 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 14/Chrono-2019/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
06/12/2019

82991 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 95/Chrono-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
07/07/2020

82992 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-175/2022/PL Còn hiệu lực
15/11/2022

82993 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-176/2022/PL Còn hiệu lực
15/11/2022

82994 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-177/2022/PL Còn hiệu lực
15/12/2022

82995 Máy xét nghiệm nhanh và bộ ngoại kiểm đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE 230007/RA-PL Còn hiệu lực
25/09/2023

82996 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 02-PL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
18/07/2019

82997 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1749/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Vietland Còn hiệu lực
25/08/2019

82998 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1785/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An Còn hiệu lực
05/10/2019

82999 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 24-111019-CHUN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
19/11/2019

83000 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2665-CL PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Còn hiệu lực
11/12/2019