STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83001 Tấm màng nâng (Lưới) điều trị són tiểu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 1111/HHA-BPLTTBYT Còn hiệu lực
11/11/2022

83002 Tấm nẹp cố định ngoài vùng xương chậu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-136/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
06/08/2020

83003 Tấm nẹp nhựa dẻo, nẹp chỉnh hình nhiệt độ thấp các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020290/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BƯỚC TIẾN MỚI Còn hiệu lực
19/05/2020

83004 Tấm nhận ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 450-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phương Nam Còn hiệu lực
22/08/2019

83005 Tấm nhận ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 374-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
23/09/2019

83006 Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 279 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
22/11/2019

83007 Tấm nhận ảnh / IP (Regius Plate) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H 0103/2023/CV-PLA Còn hiệu lực
01/02/2023

83008 Tấm nhận ảnh bản phẳng dùng cho Hệ thống X-quang chụp vú TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 201222/VKIC-PCBPL-BYT Đã thu hồi
20/12/2022

83009 Tấm nhận ảnh bản phẳng Xquang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1211/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

83010 Tấm nhận ảnh dạng phẳng và linh phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 211/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE Còn hiệu lực
22/05/2020

83011 Tấm nhận ảnh DR kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 49/2022/CV-VQ Đã thu hồi
18/05/2022

83012 Tấm nhận ảnh DR kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 49/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
18/05/2022

83013 Tấm nhận ảnh IP (Regius Plate) Hộp đựng tấm nhận ảnh Cassette (Regius Cassette) Cassette có tấm nhận ảnh (Regius Cassette Plate) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 734CL13/9/17 PL-TTDV/ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Còn hiệu lực
22/10/2019

83014 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 275d2020/CV-VQ Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Ánh Ngọc Đã thu hồi
27/11/2020

83015 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 275d/2020/CV-VQ Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
22/01/2021

83016 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số bản phẳng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190173.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ÁNH LINH Còn hiệu lực
22/10/2019

83017 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số bản phẳng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 144/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ÁNH LINH Còn hiệu lực
22/02/2021

83018 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210351 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Còn hiệu lực
02/06/2021

83019 Tấm nhận ảnh máy x quang vú TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 49/2022/CV-VQ Đã thu hồi
18/05/2022

83020 Tấm nhận ảnh máy x quang vú TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 49/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
18/05/2022