STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83001 Máy tĩnh điện ION TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020231A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 – BỘ QUỐC PHÒNG) Còn hiệu lực
17/04/2020

83002 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 634/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
18/01/2021

83003 Máy tra dầu dụng cụ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 10052022.01/SD/BPL Đã thu hồi
12/05/2022

83004 Máy tra dầu dụng cụ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 10052022.1/SD/BPL Đã thu hồi
18/05/2022

83005 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 209/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Y tế Kon Tum Còn hiệu lực
06/08/2020

83006 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

83007 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4059-8 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Bảo Thịnh Còn hiệu lực
27/11/2021

83008 Máy tra dầu tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210306 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/05/2021

83009 Máy tra dầu tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 23052022.1/SD/BPL Còn hiệu lực
23/05/2022

83010 Máy tra dầu vệ sinh tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 03102023-01/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
09/10/2023

83011 Máy tra dầu vệ sinh và khử trùng tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 03102023-02/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
09/10/2023

83012 Máy trải lam tế bào lớp mỏng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH S MEDICAL VIỆT NAM 01.24 Còn hiệu lực
04/03/2024

83013 Máy trám răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 178-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

83014 Máy trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 07220717 Công ty TNHH Thiết bị Y tế MEDENT (MEDENT CO., LTD) Còn hiệu lực
02/08/2019

83015 Máy trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230710/PL-IV-BLUE Còn hiệu lực
10/07/2023

83016 Máy trám răng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1941/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
30/12/2020

83017 Máy trám răng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1941/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
30/12/2020

83018 Máy tráng phim X-quang tự động TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 061-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
12/07/2019

83019 Máy tráng rửa phim X- Quang tự động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020307/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TPMED Còn hiệu lực
31/10/2021

83020 Máy trao đổi nhiệt TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 428- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Khánh Gia Còn hiệu lực
03/12/2020