STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83021 Máy trị liệu suy tĩnh mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN012/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

83022 Máy trị liệu tần phổ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 09-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
27/04/2023

83023 Máy trị liệu tần số thấp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 30.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOMER ION VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2020

83024 Máy trị liệu tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 13-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
27/04/2022

83025 Máy trị liệu tần số điện sinh học Zapper GREENLINK TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GREEN LINK 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

83026 Máy trị liệu tần số điện sinh học Diacom-SOLO-FREQ-Personal-Medio TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GREEN LINK 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

83027 Máy trị liệu thấu nhiệt tần số cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2550/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

83028 Máy trị liệu thấu nhiệt tần số cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2550/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

83029 Máy trị liệu thấu nhiệt tần số cao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THANH NHÃ 0001/12/TNPL Còn hiệu lực
27/12/2022

83030 Máy trị liệu tư thế đi trên mặt đất TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 43 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
18/10/2022

83031 Máy trị liệu từ trường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 010/SP/2019/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
06/10/2020

83032 Máy trị liệu từ trường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 015/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH EIE Vietnam Còn hiệu lực
28/06/2021

83033 Máy trị liệu từ trường (máy từ trường trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM EIE-001-2022 Còn hiệu lực
09/12/2022

83034 Máy trị liệu từ trường (Máy từ trường toàn thân) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM EIE-001-2022 Còn hiệu lực
09/12/2022

83035 Máy trị liệu từ trường toàn thân dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 01/2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế PHN Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2021

83036 Máy trị liệu vết thương áp lực âm Anscare SIMO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020079/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
29/11/2020

83037 Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Maynenepwonjin Còn hiệu lực
28/04/2022

83038 Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA 02-VBPL/PHANA Còn hiệu lực
18/07/2022

83039 Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED maynenepxiamen Còn hiệu lực
20/07/2022

83040 Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED maynenepwonjinlan2 Còn hiệu lực
30/08/2022