STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83021 Tấm nhận ảnh X Quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-040-2022 Còn hiệu lực
26/09/2022

83022 Tấm nhận ảnh X- Quang kỹ thuật số của Hệ thống chuyển đổi số hóa X-Quang FDR D-EVO II TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 193/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
23/10/2020

83023 Tấm nhận ảnh X-quang bản phẳng kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 201222/VKIC-PCBPL-BYT Đã thu hồi
20/12/2022

83024 Tấm nhận ảnh X-quang bản phẳng kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 201222/VKIC-PCBPL-BYT Đã thu hồi
20/12/2022

83025 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3932 PL-TTDV Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng Còn hiệu lực
04/08/2021

83026 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2311/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Còn hiệu lực
29/10/2021

83027 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED CV01-2022/KQPL/QMED Còn hiệu lực
11/02/2022

83028 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG Y TẾ QMED CV01-2022/KQPL/QMED Còn hiệu lực
11/02/2022

83029 Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 615/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

83030 Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số các cỡ TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 627/170000001/PCBPL-BYT(2017) Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
12/11/2021

83031 Tấm nhận kỹ thuật số bản phẳng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 681/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

83032 Tấm nhận tia X dùng cho máy chụp X quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/223 Công ty TNHH Kỹ Thuật Y Tế Duyên Hải Còn hiệu lực
26/10/2020

83033 Tấm nhiệt khuấy kỹ thuật số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 148-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
29/09/2019

83034 Tăm nhựa nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 293-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Pearl Dent Còn hiệu lực
08/10/2019

83035 Tấm nhựa nha khoa Zendura TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 04.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
06/02/2021

83036 Tấm nối đất (điện cực trung tính) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 197.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Còn hiệu lực
05/06/2020

83037 Tấm PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 268/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

83038 Tấm PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 268/21/170000116/PCBPL-BYT,' CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

83039 Tấm phản chiếu tia TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021489/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Còn hiệu lực
11/10/2021

83040 Tấm phẳng nhận ảnh và dây tín hiệu TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 088-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV-Kỹ thuật-thiết bị y tế An Quốc Còn hiệu lực
22/06/2019