STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83061 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 001/0901/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
18/03/2020

83062 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT PL/04 Còn hiệu lực
18/04/2022

83063 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 01-2208/PL-IDSHN Đã thu hồi
03/08/2022

83064 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 01-2208/PL-IDSHN Còn hiệu lực
04/08/2022

83065 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 02-2209/PL-IDSHN Còn hiệu lực
22/09/2022

83066 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/23092022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
28/09/2022

83067 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/10102022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
10/10/2022

83068 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ 11102022/PL-Vpro Đã thu hồi
11/10/2022

83069 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ 11102022/PL-Vpro Còn hiệu lực
11/10/2022

83070 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/052023/KQPL-AMV Còn hiệu lực
06/07/2023

83071 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 244/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

83072 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 245/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

83073 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0009/PLC Đã thu hồi
03/04/2024

83074 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY 13/PL-HSK Còn hiệu lực
25/04/2024

83075 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG 22/PCBPL-HL Còn hiệu lực
22/05/2024

83076 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0614/DUONGGIA-BPL Còn hiệu lực
13/11/2023

83077 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ H2O2, phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1647/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC Còn hiệu lực
08/07/2019

83078 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0714/DUONGGIA-BPL Còn hiệu lực
13/11/2023

83079 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018013 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
21/12/2019

83080 MÁY TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP PLASMA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1061/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH WON-MED VINA Còn hiệu lực
02/01/2020