STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83101 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4059-8 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Bảo Thịnh Còn hiệu lực
27/11/2021

83102 Máy tra dầu tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210306 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/05/2021

83103 Máy tra dầu tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 23052022.1/SD/BPL Còn hiệu lực
23/05/2022

83104 Máy tra dầu vệ sinh tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 03102023-01/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
09/10/2023

83105 Máy tra dầu vệ sinh và khử trùng tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 03102023-02/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
09/10/2023

83106 Máy trải lam tế bào lớp mỏng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH S MEDICAL VIỆT NAM 01.24 Còn hiệu lực
04/03/2024

83107 Máy trám răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 178-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

83108 Máy trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 07220717 Công ty TNHH Thiết bị Y tế MEDENT (MEDENT CO., LTD) Còn hiệu lực
02/08/2019

83109 Máy trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230710/PL-IV-BLUE Còn hiệu lực
10/07/2023

83110 Máy trám răng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1941/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
30/12/2020

83111 Máy trám răng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1941/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
30/12/2020

83112 Máy tráng phim X-quang tự động TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 061-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
12/07/2019

83113 Máy tráng rửa phim X- Quang tự động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020307/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TPMED Còn hiệu lực
31/10/2021

83114 Máy trao đổi nhiệt TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 428- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Khánh Gia Còn hiệu lực
03/12/2020

83115 Máy trao đổi nhiệt TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 33921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHÁNH GIA Còn hiệu lực
02/07/2021

83116 Máy trao đổi nhiệt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ 1821/PL-NMC/200000034 Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ Còn hiệu lực
13/12/2021

83117 Máy trao đổi nhiệt để kiểm soát nhiệt độ máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 157.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
19/10/2021

83118 Máy trẻ hoá âm đạo bằng sóng RF không xâm lấn ( Model : ThermiRF+) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ 01-2024/PLTTBYT/SĐ Còn hiệu lực
18/04/2024

83119 Máy trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 107 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV VÀ PHÁT TRIỂN PPL Còn hiệu lực
19/11/2019

83120 Máy trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2507/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC VÂN Còn hiệu lực
24/12/2021