STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83181 Tay cầm chữ T có trợ lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1971/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư phát triển BNL Còn hiệu lực
29/12/2020

83182 Tay cầm Clip TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181161 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
01/07/2020

83183 Tay Cầm Clip TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2026/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT AMT Còn hiệu lực
01/02/2021

83184 Tay cầm clip và clip cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 330/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019

83185 Tay cầm của dụng cụ định vị mâm chầy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 06/DA-CMD-BPL Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
04/07/2019

83186 Tay cầm của kìm gắp stent khí quản loại thẳng; thân của kìm gắp stent khí quản loại thẳng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

83187 Tay cầm của kìm gắp stent Silicone chữ Y TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

83188 Tay cầm của lưỡi dao Tạo vạt giác mạc OUP SBK (Phụ kiện phẫu thuật nhãn khoa) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018522/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT NGA Còn hiệu lực
27/07/2019

83189 Tay cầm dạng chữ T cho điện cực thanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 04/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/02/2020

83190 Tay cầm dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 939/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
06/12/2019

83191 Tay cầm dụng cụ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 620/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2019

83192 Tay cầm endoloop TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-07.17/170000079/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế Hat-Med Việt Nam Còn hiệu lực
15/01/2020

83193 Tay cầm gắn lọng thắt Polyp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.07/BPL-LE MEDTEK Còn hiệu lực
23/11/2022

83194 Tay cầm gương soi thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 671/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/12/2019

83195 Tay cầm gương soi thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 771/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
13/08/2020

83196 Tay cầm Handle TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1954B/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Y tế An Lợi Còn hiệu lực
12/03/2020

83197 Tay cầm hút dịch Yankauer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 143/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
12/04/2021

83198 Tay cầm hút ngược dùng một lần TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2870 Văn Phòng Đại Diện Alcon Pharmaceuticals Ltd Còn hiệu lực
19/12/2019

83199 Tay cầm hút ngược dùng một lần TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2870PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

83200 Tay cầm hút ngược dùng một lần TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1066PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020