STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83181 Máy triệt lông và điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2626A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2023

83182 Máy triệt lông và điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 2626A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

83183 Máy triệt lông, trẻ hoá da TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 01032022-ERADA/PCBPL Còn hiệu lực
17/03/2022

83184 Máy triệt lông, trẻ hóa da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG NGUYỄN 210000013/1/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024

83185 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

83186 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

83187 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

83188 Máy triệt lông, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 02 Còn hiệu lực
27/09/2022

83189 Máy triệt lông, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2788A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/09/2022

83190 Máy triệt lông, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 02/2023/OSK Còn hiệu lực
24/03/2023

83191 Máy triệt lông, trẻ hoá và trị sắc tố da TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 01032022-ERADA/PCBPL Đã thu hồi
17/03/2022

83192 Máy triệt lông, trẻ hoá và trị sắc tố da TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 02032022-ERADA/PCBPL Còn hiệu lực
17/03/2022

83193 Máy triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận và ống thông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/31 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

83194 Máy triệt đốt động mạch thận và ống thông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/31 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
28/05/2021

83195 Máy trợ thính TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2524 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
28/06/2019

83196 Máy trợ thính TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2505 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
29/06/2019

83197 Máy trợ thính TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2506 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
29/06/2019

83198 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1712/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng Đã thu hồi
07/08/2019

83199 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03061218 Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
22/08/2019

83200 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018236 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
24/08/2019