STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83201 Máy triệt lông diode laser 808nm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1025/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ PLMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/09/2020

83202 Máy triệt lông DPL+NIR machine LFS-K3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HPMED VIỆT NAM 02/2024/HPMED Còn hiệu lực
23/04/2024

83203 Máy triệt lông kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 1909/2022-PLTTBYT Còn hiệu lực
22/09/2022

83204 Máy triệt lông Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0484/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2024

83205 Máy Triệt Lông Roswell Extra Light TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 608.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẾ GIỚI THẨM MỸ Còn hiệu lực
12/11/2020

83206 Máy Triệt Lông Roswell Premium TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 607.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẾ GIỚI THẨM MỸ Còn hiệu lực
12/11/2020

83207 Máy triệt lông Silk’n Infinity V2.0 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 566.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC VÂN Đã thu hồi
15/11/2021

83208 Máy triệt lông trẻ hóa da bằng ánh sáng IPL TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 01102023/BM-PLTBYT Còn hiệu lực
04/04/2024

83209 Máy triệt lông và hỗ trợ trẻ hóa da dùng trong Spa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HANNAS CLINIC 25-08/22/DN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

83210 Máy triệt lông và trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HB4U GROUP VIỆT NAM 01/2024/PL-HB4U Còn hiệu lực
24/05/2024

83211 Máy triệt lông và điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2626A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2023

83212 Máy triệt lông và điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 2626A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

83213 Máy triệt lông, trẻ hoá da TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 01032022-ERADA/PCBPL Còn hiệu lực
17/03/2022

83214 Máy triệt lông, trẻ hóa da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG NGUYỄN 210000013/1/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024

83215 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

83216 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

83217 Máy triệt lông, trẻ hóa da bằng ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC 648/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

83218 Máy triệt lông, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 02 Còn hiệu lực
27/09/2022

83219 Máy triệt lông, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2788A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/09/2022

83220 Máy triệt lông, trẻ hóa da, dùng thẩm mỹ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 02/2023/OSK Còn hiệu lực
24/03/2023