STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83241 Tay cưa (bao gồm: 01 tay cầm, 02 pin sạc, 01 sạc, 01 vỏ đựng pin tiệt trùng, 01 vào pin, 01 hộp đựng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2069/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Còn hiệu lực
03/02/2021

83242 Tay cưa của hệ thống máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 557/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

83243 Tay cưa của hệ thống máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 555/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/12/2019

83244 Tay cưa lắc thẳng phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 160/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
26/10/2022

83245 Tay cưa xương và phụ kiện tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 31/MED0420 Văn phòng Đại diện STRYKER SALES CORPORATION tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
06/05/2020

83246 Tay dao 2 nút bấm, 3 chân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181051 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
02/05/2020

83247 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181339 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GREEN STAR SURGICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2020

83248 Tay dao 2 nút bấm loại dùng 1 lần, nhiều lần TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 677.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Còn hiệu lực
24/12/2020

83249 Tay dao 2 nút bấm, 3 chân, dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018118 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
23/12/2019

83250 Tay dao 2 nút bấm,ba chân dùng 1 lần TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1194 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI. Còn hiệu lực
24/06/2020

83251 Tay dao cắt hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/393 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

83252 Tay dao cắt hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/546 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

83253 Tay dao cắt hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/647 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

83254 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/67 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

83255 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/68 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

83256 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/69 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

83257 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/70 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

83258 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/140 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

83259 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/141 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

83260 Tay dao cắt và hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 972/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/08/2021