STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83241 Môi trường sinh thiết phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2886A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

83242 Môi trường sinh thiết phôi Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 169/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

83243 Môi trường tách khối tế bào bao quanh noãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS036/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
18/12/2019

83244 Môi trường tách khối tế bào bao quanh noãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 569 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
07/12/2019

83245 Môi trường tách khối tế bào bao quanh noãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

83246 Môi trường tách khối tế bào bao quanh noãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2141/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83247 Môi trường tách khối tế bào bao quanh noãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83248 Môi trường tách noãn GM501 Hyaluronidase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

83249 MÔI TRƯỜNG TÁCH TẾ BÀO HẠT KHỎI TRỨNG (HYALURONIDASE IN FERTICULT FLUSHING MEDIUM) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 221020/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

83250 Môi trường tách tế bào và bất động tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 0105/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

83251 Môi trường tăng di động tinh trùng SpermMobil TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

83252 Môi trường tăng sinh tế bào TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 07/SCI-CIPP Còn hiệu lực
26/04/2023

83253 Môi trường tăng sinh tế bào TTBYT Loại B VIỆN TẾ BÀO GỐC 07/SCI-CIPP Còn hiệu lực
26/04/2023

83254 Môi trường thạch pha sẵn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190715 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
03/09/2019

83255 Môi trường thạch pha sẵn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1821/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
27/10/2019

83256 Môi trường thao tác giao tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

83257 Môi trường thao tác sinh thiết phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 0205/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

83258 Môi trường thao tác trứng chứa albumin huyết thanh người (HSA) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1578-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2022

83259 Môi trường thao tác trứng chứa HSA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1591 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

83260 Môi trường thao tác trứng và phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2879A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023