STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83301 Thiết bị đốt sóng cao tần dùng trong phẫu thuật, điều trị suy giãn tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 12.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

83302 Thiết bị đốt tĩnh mạch và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190172.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
09/10/2019

83303 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC Số: 616/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
18/01/2021

83304 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 634/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
18/01/2021

83305 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 699/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
22/03/2021

83306 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 735/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Đã thu hồi
12/04/2021

83307 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 735/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
16/04/2021

83308 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 756/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
10/05/2021

83309 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 786/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
02/06/2021

83310 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 851/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
22/07/2021

83311 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 828/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
22/07/2021

83312 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 896/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
19/08/2021

83313 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 943/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
20/09/2021

83314 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 983/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
04/10/2021

83315 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1025/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
14/10/2021

83316 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 877/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
15/11/2021

83317 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 858/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
15/11/2021

83318 Thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn Brachytherapy Remote Afterloaders TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019561/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/11/2021

83319 Thiết bị chống loét TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 217-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Phương Còn hiệu lực
09/10/2020

83320 Thiết bị chống loét y tế dành cho bệnh nhận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 603/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Còn hiệu lực
09/07/2020