STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83301 Môi Trường đông phôi 101 (Phụ kiện đính kèm xin xem tại Phụ lục 1) Môi trường đông phôi 110 (Phụ kiện đính kèm xin xem tại Phụ lục 1) Môi trường rã phôi 102 (Phụ kiện đính kèm xin xem tại Phụ lục 1) Môi trường rã phôi 205 (Phụ kiện đính kèm xin xem TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2457 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
25/05/2021

83302 Môi trường đông phôi chậm giai đoạn tiền nhân và phân tách (FreezeKitTMCleave) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 734/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Còn hiệu lực
14/07/2020

83303 Môi trường đông phôi giữa ngày 2 và 4 GM501 EmbryoStore Freeze TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 19-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

83304 Môi trường đông rã noãn GM501 GentleVit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 19-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

83305 Môi trường đông rã phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

83306 Môi trường đông rã phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

83307 Môi trường đông tinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

83308 Môi trường đông tinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM 17/2022-PLTTBYT-ME77 Còn hiệu lực
14/04/2023

83309 Môi trường đông trứng phôi nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2910A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2023

83310 Môi trường/ chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021537/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH BMACARE Còn hiệu lực
08/11/2021

83311 Môi trường/Chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020556/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
06/01/2021

83312 Môi trường/hóa chất vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LECKER HD01/170000059/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sago Biomed Còn hiệu lực
01/07/2019

83313 Môi trường lọc, rửa tinh trùng (Sil Select plus 2x20ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 686/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Còn hiệu lực
29/06/2020

83314 Môi trường lọc, rửa tinh trùng (Sil Select plus 2x50ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 686/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Còn hiệu lực
29/06/2020

83315 Môi trường nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 316-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH Còn hiệu lực
26/02/2020

83316 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MA003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỸ ÂN Còn hiệu lực
20/12/2019

83317 Môi trường sử dụng trong các quy trình hỗ trợ sinh sản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 1302/2023/PL-TA Còn hiệu lực
04/07/2023

83318 Môi trường Vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1692/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Còn hiệu lực
23/08/2021

83319 Môi trường Vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2153/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Còn hiệu lực
07/10/2021

83320 Môi trường Vận chuyển (Media Transport Systems) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1002/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Còn hiệu lực
08/09/2020