STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83301 Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED maynenepwonjinlan2 Còn hiệu lực
30/08/2022

83302 Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Maynenepwonjin3 Đã thu hồi
03/10/2022

83303 Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED maynenepwonjinlan22 Còn hiệu lực
20/07/2023

83304 Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Maynenepwonjin32 Còn hiệu lực
20/07/2023

83305 Máy trị liệu xung điện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 109-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
08/07/2019

83306 Máy trị liệu điện - siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210437-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
02/07/2021

83307 Máy trị liệu điện - siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210438-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
02/07/2021

83308 Máy trị liệu điện cầm tay và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210436-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
02/07/2021

83309 Máy trị liệu điện kết hợp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190769- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/09/2019

83310 Máy trị liệu điện nhiệt bên trong TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

83311 Máy trị liệu điện nhiệt bên trong TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

83312 Máy trị liệu điện nhiệt bên trong TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

83313 Máy trị liệu điện tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/09/2019

83314 Máy trị liệu điện tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 36-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
30/12/2023

83315 Máy trị liệu điện tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 37-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
30/12/2023

83316 Máy trị liệu điện tần số thấp và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200614 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
13/10/2020

83317 Máy trị liệu điện tần số thấp và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210490-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
14/07/2021

83318 Máy trị liệu điện trường cao áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021612A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

83319 Máy trị liệu điện trường cao áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VINASUKE 01/23/PCBPL-VINASUKE Còn hiệu lực
03/04/2023

83320 Máy trị liệu điện trường cao áp Enecure VI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GAUMMA 2328/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2023