STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83321 Máy xét nghiệm tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN 01/2023/SFRI-VX/PL Còn hiệu lực
26/10/2023

83322 Máy xét nghiệm tổng phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN 03/2023/MA-PLTTBYT Còn hiệu lực
17/04/2023

83323 Máy xét nghiệm tổng phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN 10/2023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

83324 Máy xét nghiệm tổng phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN 03/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/04/2024

83325 Máy Xét Nghiệm Tự Miễn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018240 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
24/11/2019

83326 Máy xét nghiệm tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAI WO ( VIỆT NAM) 012022/TAIWOVN Còn hiệu lực
17/07/2023

83327 Máy xét nghiệm tự động HbA1c và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NHV005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT Còn hiệu lực
23/12/2019

83328 Máy xét nghiệm tự động HbA1c và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SM004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Đã thu hồi
07/10/2019

83329 Máy xét nghiệm tự động hoàn toàn miễn dịch huỳnh quang gián tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH 02/2023/BTC-PLTTBYT Còn hiệu lực
12/12/2023

83330 Máy xét nghiệm và hóa chất HbA1C dùng trong phòng xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 05.28/2019-170000117-VA1/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Còn hiệu lực
29/06/2019

83331 Máy xét nghiệm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 03082023/CBPLB/AS-BYT Còn hiệu lực
03/08/2023

83332 Máy xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210860-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Còn hiệu lực
04/11/2021

83333 Máy xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210861-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Còn hiệu lực
04/11/2021

83334 Máy xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210860-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA Còn hiệu lực
11/11/2021

83335 Máy xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter pylori qua hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 760/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2024

83336 Máy xét nghiệm vi phiến (Microplate) tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 03/17000010/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Đã thu hồi
21/06/2019

83337 Máy xét nghiệm virut Corona (SARS-CoV-2) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0396/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNITEK Còn hiệu lực
02/12/2021

83338 Máy xét nghiệm virut Corona (SARS-CoV-2) LumiraDx TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 396/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNITEK Còn hiệu lực
26/11/2021

83339 Máy xét nghiệm xác định HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 65/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
04/01/2020

83340 Máy xét nghiệm xác định HbA1c TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-10/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
16/11/2019