STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83321 Thiết bị đo nồng độ oxi Blaux TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021556A/170000164/PCBPL-BYT NGUYỄN QUANG TRUNG Còn hiệu lực
08/11/2021

83322 Thiết bị đo thân nhiệt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 275-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Lighting & Equipment (Việt Nam) Còn hiệu lực
07/09/2020

83323 Thiết bị đo đường huyết Freestyle Libre – Freestyle Libre Glucose Monitor System TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 50/MED0718/ CÔNG TY TNHH LAGUNA (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
22/08/2019

83324 ThinPrep UroCyte (Biosample collection kits) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 057-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Viện hợp tác nghiên cứu Ung thư và Phát triển Sức khỏe cộng đồng (ICRC) Còn hiệu lực
21/10/2021

83325 Thỏi/ phôi nhựa PMMA dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 139/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ T&T Còn hiệu lực
26/02/2021

83326 Thông (sonde) tiểu 2 nhánh Silicon các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-189/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
23/12/2021

83327 Thông Foley 2 nhánh (Foley catheter trvo rvay),Sonde Nelaton (thông tiểu) (T.,lelaton Catheter) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 273 PL-TTDV Công Ty TNHH Nam Tiến Thành Còn hiệu lực
15/12/2020

83328 Thông khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018192 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
19/07/2019

83329 Thòng lọng bắt dị vật trong mạch máu Indy OTW TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED0720 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/07/2020

83330 Thòng lọng cắt Polyp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 26.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
05/12/2019

83331 Thòng lọng cắt Polyp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 85/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

83332 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 48.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
20/12/2019

83333 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-47.18/170000079/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An Còn hiệu lực
02/01/2020

83334 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2020

83335 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 590.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
02/11/2020

83336 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 193.1- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
27/11/2020

83337 Thòng lọng cắt Polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2020.01/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
31/12/2020

83338 Thòng lọng cắt Polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2021.01/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
23/03/2021

83339 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 681/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
25/03/2021

83340 Thòng lọng cắt Polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2022.02/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022