STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83341 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0156-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
31/03/2022

83342 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-03/PLTTBYT Còn hiệu lực
05/04/2022

83343 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-15/PLTTBYT Còn hiệu lực
09/08/2022

83344 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0148-1/PCBPL- BSVIETNAM Còn hiệu lực
31/08/2022

83345 Thòng lọng cắt polyp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0215/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
09/11/2022

83346 Thòng lọng cắt Polyp (Snare) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2048/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
02/02/2021

83347 Thòng lọng cắt polyp (sử dụng 1 lần) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK08-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/10/2022

83348 Thòng lọng cắt polyp dạ dày và đại tràng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3610 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
31/12/2021

83349 Thòng lọng cắt polyp dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 3009/CV-ATC/2020/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Còn hiệu lực
17/05/2021

83350 Thòng lọng cắt polyp dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VÀ GIÁO DỤC LÊ VŨ 020522/BPL-LV Còn hiệu lực
21/07/2022

83351 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-38.18/170000079/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư và Trang Thiết bị Y Tế ATC Còn hiệu lực
07/02/2020

83352 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-30.18/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2020

83353 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 5020CN/190000014/PCBPL-BYT CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư Và TRANG THIếT Bị Y Tế CườNG AN Còn hiệu lực
03/08/2020

83354 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1516/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
13/01/2021

83355 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 01-2022/KTNHA Đã thu hồi
07/06/2022

83356 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 02-2022/KTNHA Còn hiệu lực
28/06/2022

83357 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HÀ THƯ 1209/BPL-2022/HT Còn hiệu lực
15/09/2022

83358 Thòng lọng cắt polyp dùng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-38.18/170000079/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư và Trang Thiết bị Y Tế ATC Còn hiệu lực
07/02/2020

83359 Thòng lọng cắt polyp dùng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-59.18/1700000079/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ATC Còn hiệu lực
16/03/2020

83360 Thòng lọng cắt polyp dùng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 3009/CV-ATC/2020/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Còn hiệu lực
17/05/2021