STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83381 Mực phun xăm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP MỸ 01/PL Đã thu hồi
01/03/2022

83382 Mực phun xăm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP MỸ 01/PL Còn hiệu lực
01/03/2022

83383 Mực phun xăm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP MỸ 01/PL Còn hiệu lực
01/03/2022

83384 Mực phun xăm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP MỸ 01/PL Còn hiệu lực
01/03/2022

83385 Mũi khoan hình dĩa cắt răng dung trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

83386 Mũi cạo vôi răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1721/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
11/08/2019

83387 Mũi cạo vôi răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1842/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
24/12/2020

83388 Mũi cạo vôi răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 49/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
22/01/2021

83389 Mũi cạo vôi răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THÊ GIỚI NHA 20221130-SCO-PL Còn hiệu lực
05/12/2022

83390 Mũi cạo vôi răng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

83391 Mũi cắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 475/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

83392 Mũi cắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 802/170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/11/2020

83393 Mũi cắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 255/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
13/03/2023

83394 Mũi cắt nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1658/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
15/07/2019

83395 Mũi cắt nướu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 871/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
10/12/2019

83396 Mũi cắt nướu răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202301/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
17/08/2023

83397 Mũi cắt răng giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 188-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

83398 Mũi cắt răng giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 289-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

83399 Mũi cắt xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20230015D3 Còn hiệu lực
07/11/2023

83400 Mũi cắt xương răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023