STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83381 Thông tiểu 2 nhánh cao su thiên nhiên phủ silicon, bóng 30ml TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-030/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019

83382 Thông tiểu 2 nhánh Gold đầu Tiemann TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-173/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
26/11/2021

83383 Thông tiểu 2 nhánh Imex, bóng 30cc, phủ silicon TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-061/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Đã thu hồi
28/06/2019

83384 Thông tiểu 2 nhánh Imex, bóng 30cc, phủ silicon TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-062/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

83385 Thông tiểu 2 nhánh silicon, bóng 10ml TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-024/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Đã thu hồi
29/06/2019

83386 Thông tiểu 2 nhánh silicon, bóng 10ml TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-024/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
30/06/2019

83387 Thông tiểu 2 nhánh silicon, bóng 30ml TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-025/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Đã thu hồi
29/06/2019

83388 Thông tiểu 2 nhánh silicon, bóng 30ml TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-025/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
30/06/2019

83389 Thông tiểu 3 nhánh cao su thiên nhiên phủ silicon, bóng 30ml TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-027/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019

83390 Thông tiểu 3 nhánh cao su thiên nhiên phủ silicon, bóng 30ml TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-028/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019

83391 Thông tiểu 3 nhánh silicon, bóng 30ml TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-026REV/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019

83392 Thông tiểu 3 nhánh Softsimplastic đầu Couvelaire TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-172/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
26/11/2021

83393 Thông tiểu cao su trẻ em, có tráng silicon TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-084/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
24/07/2019

83394 Thông tiểu Plastic 3 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-030/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
30/03/2021

83395 Thông tiểu silicon 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-029/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/03/2021

83396 Thông tiểu silicon trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-068/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Đã thu hồi
30/06/2019

83397 Thông tiểu silicon trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-068REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
08/07/2019

83398 Thông tiểu trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-047/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
05/03/2020

83399 Thông Xoang NOSE QA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1301/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADI NAM VIỆT Còn hiệu lực
26/09/2020

83400 THÔNG XOANG HỌ PHẠM VĂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 126/190000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHAMPHARCO Còn hiệu lực
05/03/2020