STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83401 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 03-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
30/08/2022

83402 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 137/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/09/2022

83403 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2388/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

83404 MŨI KHOAN NHA KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 04/2022/PL-NVDENT Còn hiệu lực
22/09/2022

83405 MŨI KHOAN NHA KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 05/2022/PL-NVDENT Còn hiệu lực
30/09/2022

83406 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOLEADER 05/2022/PL-BIOLEADER Còn hiệu lực
06/10/2022

83407 Mũi Khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2870A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

83408 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH 01/CBPL/WaveDental Còn hiệu lực
25/04/2023

83409 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH 04/PL/2023/VTECH Còn hiệu lực
03/08/2023

83410 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH 05/PL/2023/VTECH Còn hiệu lực
04/08/2023

83411 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2959A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023

83412 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

83413 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 01/2023/PL-DTL Còn hiệu lực
24/11/2023

83414 Mũi khoan nha khoa (khoan sâu, khoan cắt xương hoặc khoan mở rộng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 158-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
02/01/2020

83415 Mũi khoan nha khoa (ORTHODONTIC DRILL) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 618.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Còn hiệu lực
12/11/2020

83416 Mũi khoan nha khoa (Taper Drill) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 618.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Còn hiệu lực
12/11/2020

83417 Mũi khoan nha khoa kim cương TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 79.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT Còn hiệu lực
05/04/2021

83418 Mũi khoan nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1352021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC Còn hiệu lực
05/05/2021

83419 Mũi khoan nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IBS IMPLANT VIỆT NAM IBSPL012022-04 Còn hiệu lực
15/02/2022

83420 Mũi khoan nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC 04082023-2-TNC/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023