STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83401 thông xoang thủy - vạn nhân khang TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3016PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
22/12/2019

83402 Three-way Stopcocks – Khóa ba chạc TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 404-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
05/01/2022

83403 Thử lồi cầu đùi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 204A Công ty TNHH Phân phối VM Còn hiệu lực
09/02/2020

83404 Thử lồi cầu đùi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 205A Công ty TNHH Phân phối VM Còn hiệu lực
09/02/2020

83405 Thử nghiệm phát hiện nhanh urease của Helicobacter pylori TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2022/PL-LABONE Còn hiệu lực
30/05/2022

83406 Thử nghiệm phát hiện nhanh urease của Helicobacter pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2022/ PL-LABONE Còn hiệu lực
28/06/2022

83407 Thun TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 129/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Còn hiệu lực
13/04/2021

83408 Thun băng y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 128.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - THUN BĂNG Y TẾ MINH QUANG Còn hiệu lực
03/06/2020

83409 Thun buộc chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

83410 Thun buộc chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2023/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
28/01/2021

83411 Thun buộc mắc cài dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0059PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Còn hiệu lực
20/12/2019

83412 Thun chỉnh nha TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0809/17000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/08/2019

83413 Thun Chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03200918 Công ty TNHH Thiết bị Y nha khoa Mạnh Đức Còn hiệu lực
26/08/2019

83414 Thun chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190236.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
18/11/2019

83415 Thun Chỉnh Nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191521 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI NHA Còn hiệu lực
14/02/2020

83416 Thun chỉnh nha TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0809/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Đã thu hồi
24/04/2021

83417 Thun chỉnh nha TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0809/170000102/PCBPL-BYT/2018. Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
26/04/2021

83418 Thun chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1014/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Còn hiệu lực
24/08/2021

83419 Thun chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0465PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Còn hiệu lực
16/11/2021

83420 Thun chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3188 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Còn hiệu lực
20/12/2021