STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83481 PROENDOS™ Articulated Reload TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 152-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 4-LIFE VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2019

83482 Progesterone EIA 96 Tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

83483 Prolactin EIA 96 Tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

83484 Protect Skin As Desired TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y TOÀN MAI 1-22/CBPL-DONGYTOANMAI Còn hiệu lực
07/06/2022

83485 Protein resudue test prosafe TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

83486 Protein (Urine and CSF) * 1x250 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

83487 Protein (Urine and CSF) Standard 2 g/L 1x3 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

83488 Protein Total Standard 7 g/dL 1x3 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

83489 Protocare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0043PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEPHARCO Đã thu hồi
22/02/2020

83490 ProVag Gel (Gel phụ khoa ProVag) TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 30/170000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm BIOMEDICO Còn hiệu lực
03/07/2019

83491 PRP ACCESS KIT (KIT tách huyết tương giàu tiểu cầu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1644/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Elypson Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

83492 PRP KIT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 316-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp Còn hiệu lực
14/10/2019

83493 PRP KIT TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 305-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp Còn hiệu lực
06/04/2020

83494 PSA EIA 96 Tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

83495 PSA Semi-quantitative Rapid Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 59PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
07/09/2019

83496 PSA Semi-quantitative Rapid Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 198 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/12/2022

83497 PTFE-coated guidewires- Dây dẫn phủ PTFE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023e/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

83498 PU-R Double loop ureteral stent – Sonde double J TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA020a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

83499 Pure bạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM 001/2022/PL-VPPHARM Còn hiệu lực
31/05/2022

83500 PYtest TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES DP003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2019