STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83541 Thuốc thử chỉ thị Vogesproskauer B TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-07.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

83542 Thuốc thử chỉ thị β-Naphthylamine trong xét nghiệm Pyrrolidonyl-β-naphthylamide (PYR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 183/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/09/2022

83543 Thuốc thử cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3532 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Còn hiệu lực
18/11/2020

83544 Thuốc thử cho máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2545 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/06/2019

83545 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILMN-003-280122 Đã thu hồi
08/02/2022

83546 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILMN-003-260122 Đã thu hồi
18/02/2022

83547 Thuốc thử chuẩn bị thư viện cho xét nghiệm sàng lọc di truyền trước sinh không xâm lấn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC ILL-003-080422 Còn hiệu lực
09/04/2022

83548 Thuốc thử Collagen xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-170/2022/PL Còn hiệu lực
21/11/2022

83549 Thuốc thử cộng hợp trong xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 294/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

83550 Thuốc thử dibucaine đo hoạt tính Cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3468/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2023

83551 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2552 PL-TTDV/17000027/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Y Tế Vạn Xuân Còn hiệu lực
14/06/2019

83552 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2553 PL-TTDV/17000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại kỹ thuật y tế Vạn Xuân Còn hiệu lực
14/06/2019

83553 Thuốc thử dùng cho máy phân tích Huyết Học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181595 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
16/07/2019

83554 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3102 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
16/07/2019

83555 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 145-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

83556 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 88CL-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/10/2019

83557 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 155-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG Còn hiệu lực
20/10/2019

83558 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 156-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG Còn hiệu lực
20/10/2019

83559 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 276 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
25/11/2019

83560 Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2655 PL Công Ty TNHH Công Nghệ Htb Việt Nam Còn hiệu lực
29/12/2019