STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83541 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 01/2024/SVN-PL Còn hiệu lực
02/01/2024

83542 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 19.23-STG/PL-MG Còn hiệu lực
18/01/2024

83543 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 20.23-STG/PL-MG Còn hiệu lực
18/01/2024

83544 Máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 21.23-STG/PL-MG Còn hiệu lực
18/01/2024

83545 Máy xét nghiệm đông máu và linh phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 3/23122023/ASPL-HN Còn hiệu lực
23/12/2023

83546 Máy xét nghiệm đường huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-OSANG/1700000O9/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

83547 Máy xét nghiệm đường huyết SD CHECK® GOLD Blood Glucose Meter TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 13/180000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/01/2024

83548 Máy xét nghiệm đường huyết SD CodeFreeTM Blood Glucose Meter TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 13/180000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/01/2024

83549 Máy xét nghiệm. Hóa chất, thuốc thử. Chất hiệu chuẩn. Dung dịch rửa máy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 05.28/2019-170000117-VA2/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Còn hiệu lực
29/06/2019

83550 Máy xét nghiệm/ phân tích HbA1C TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3866 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/07/2021

83551 Máy xét nghiệm/ Thiết bị hỗ trợ xét nghiệm huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 02-Horiba-PL/ 170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Đã thu hồi
29/06/2019

83552 Máy xét nghiệm/ thiết bị hỗ trợ xét nghiệm huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 2508-VMBD-PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Đã thu hồi
29/06/2019

83553 Máy xét ngiệm vi khuẩn Helicobacter pylori qua hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 08/2023/PLB-DC Còn hiệu lực
20/11/2023

83554 Máy xét ngiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu gây dị ứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-2903PL/2024/MEDAZ-PROTIA Còn hiệu lực
29/03/2024

83555 Máy xịt khoáng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES DA002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY ANH Còn hiệu lực
22/12/2019

83556 Máy xịt lạnh TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3346 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TƯƠNG LAI AI FANTASY Còn hiệu lực
20/08/2020

83557 Máy xịt lạnh hỗ trợ điều trị ngoài da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3041 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

83558 Máy xoa bóp áp lực hơi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 010722/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

83559 Máy xoa bóp áp lực hơi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 011220223/PLYT-TPC Còn hiệu lực
10/05/2023

83560 Máy xoa bóp áp lực khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 8520CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/11/2020