STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83681 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 124/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
18/02/2020

83682 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 19/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

83683 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 01ND-SHINEI/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Đô Còn hiệu lực
24/07/2020

83684 Máy xông khí dung TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 22/17000166/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
19/09/2020

83685 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 10320CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/12/2020

83686 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1883/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
28/12/2020

83687 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021066/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐỨC THẮNG Còn hiệu lực
16/04/2021

83688 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0622PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trịnh Gia Còn hiệu lực
15/06/2021

83689 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0252/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Còn hiệu lực
17/09/2021

83690 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0090/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

83691 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0091/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Còn hiệu lực
25/09/2021

83692 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021441/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TPMED Còn hiệu lực
25/10/2021

83693 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021441/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TPMED Còn hiệu lực
25/10/2021

83694 Máy xông khí dung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 182 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/11/2021

83695 Máy xông khí dung TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 607.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

83696 Máy xông khí dung TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 614.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

83697 Máy xông khí dung TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 616.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

83698 Máy xông khí dung TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 619.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

83699 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 659/2021/180000028/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
06/12/2021

83700 Máy xông khí dung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 187 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
07/12/2021