STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83681 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 14/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
21/03/2022

83682 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THỌ 230704/PL/NRSH Còn hiệu lực
04/07/2023

83683 Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 26.22-STG/PL-MG Còn hiệu lực
20/09/2022

83684 Nước rửa dụng cụ (dùng cho máy rửa dụng cụ dùng trong nha khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 942/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
20/08/2020

83685 Nước rửa dụng cụ (dùng cho máy rửa dụng cụ dùng trong nha khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2104/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
01/02/2021

83686 Nước rửa mắt DIPHOTERINE TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 54.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VINASANFU Còn hiệu lực
27/03/2021

83687 Nước rửa mắt HEXAFLUORINE TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 54.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VINASANFU Còn hiệu lực
27/03/2021

83688 Nước rửa máy sinh hóa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3145-3PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ ROCO Còn hiệu lực
26/03/2021

83689 Nước rửa ống tủy và làm mềm MTA – CHX 10% TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2546 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần 24Seven Healthcare Việt Nam Còn hiệu lực
28/06/2019

83690 Nước rửa sử dụng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM 230419/PL/ZBY Còn hiệu lực
09/05/2023

83691 Nước rửa tay diệt khuẩn (nano) Kalasso TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 105/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Kalong Đã thu hồi
02/03/2020

83692 Nước rửa tay diệt khuẩn Hand SANITIZER TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 11.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM Còn hiệu lực
31/03/2020

83693 NƯỚC RỬA TAY KHÔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 87/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH PHÁT Đã thu hồi
17/02/2020

83694 Nước rửa và ổn định điện cực điện giải dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 03/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

83695 Nước sát khuẩn nhanh Nano Bạc Fresh Clean TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1302/MERAT-2020 VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HETOT Đã thu hồi
13/02/2020

83696 Nước sát trùng dụng cụ dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1783/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
05/10/2019

83697 Nước súc họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 084-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
21/05/2020

83698 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 287/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 3M PHARMA Còn hiệu lực
14/06/2021

83699 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 6721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG Còn hiệu lực
09/08/2021

83700 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0729PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA Còn hiệu lực
17/08/2021