STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83701 Mũi khoan răng kim cương Dia burs TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018168 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
12/12/2019

83702 Mũi khoan răng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03210717 Công ty TNHH KD TTB Y Nha khoa Việt Tiên Còn hiệu lực
05/08/2019

83703 Mũi khoan răng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02070817 Công ty TNHH KD TTB Y Nha khoa Việt Tiên Còn hiệu lực
07/08/2019

83704 Mũi khoan răng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 35/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
23/02/2021

83705 Mũi khoan răng và các dụng cụ hỗ trợ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 11/2021/WM-PLTTBYT Công ty CP WINMED Việt Nam Đã thu hồi
30/09/2021

83706 Mũi khoan rãnh tròn trong tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/157 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

83707 Mũi khoan rãnh tròn trong tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/81 Còn hiệu lực
03/08/2023

83708 Mũi khoan rỗng nòng (các cỡ) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1699PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
21/02/2020

83709 Mũi khoan sàn sọ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/244 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021

83710 Mũi khoan sọ não TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 791-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt-Thái Còn hiệu lực
23/03/2021

83711 Mũi khoan sọ não tự dừng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181852 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
08/09/2021

83712 Mũi khoan sọ não tự dừng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/138 Còn hiệu lực
31/08/2022

83713 Mũi khoan sọ não tự dừng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 077/TT-EMD/23 Còn hiệu lực
22/02/2023

83714 Mũi khoan sọ não tự dừng các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 006/2023/HA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

83715 Mũi khoan sọ tự dừng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2563/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y Còn hiệu lực
23/12/2021

83716 Mũi khoan tai loại kim cương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-56/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

83717 Mũi khoan tai loại phá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-56/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

83718 Mũi khoan tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/288 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

83719 Mũi khoan tạo rãnh cắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/402 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

83720 Mũi khoan tạo rãnh cắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/102 Còn hiệu lực
16/08/2023