STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83701 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 15.pl-TTB/ BMXVN 2019/ 17 00000 87/ PCBPL- BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam. Còn hiệu lực
01/10/2019

83702 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 17-pl-ttb/bmxvn2019/ 17 00000 87/ pcbpl-byt Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam. Còn hiệu lực
01/10/2019

83703 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 10-PL-TTB/BMXVN2019/170000087/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ DKSH Còn hiệu lực
10/05/2020

83704 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 10-PL-TTB/BMXVN2019/170000087/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ DKSH Còn hiệu lực
10/05/2020

83705 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 01-PL-TTB/BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
19/01/2021

83706 Thanh lấy dấu cắn dùng trong nha khoa - Bite fork TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 167-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
23/07/2019

83707 Thanh liên kết nẹp dọc CD HORIZON (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 76/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

83708 Thanh luồn TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2483 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
29/06/2019

83709 Thanh nâng ngực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 131/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/06/2021

83710 Thanh nâng ngực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021631A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2023

83711 Thanh nâng ngực các loại các cỡ kèm ốc/vít TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHƯƠNG PHÁT 02/0505/MPP-2022 Còn hiệu lực
06/05/2022

83712 Thanh nẹp thẳng/cong các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190079.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
01/12/2020

83713 Thanh ngang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 82/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Y Tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
26/05/2020

83714 Thanh ngang Mont Blanc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

83715 Thanh ngang trẻ em Mont Blanc Baby TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

83716 Thanh nhôm giữ ống trữ mẫu, Thanh nhôm giữ ống trữ mẫu, Đĩa nuôi cấy 6 giếng, Đĩa nuôi cấy 4 giếng, Đĩa nuôi cấy 2 giếng, Đĩa nuôi cấy 35 mm, Đĩa nuôi cấy 60 mm, Đĩa nuôi cấy 100 mm, Ống nghiệm 15 ml, Ống nghiệm 14 ml, Ống nghiệm 5 ml, Lọ đựng mẫu 80 ml TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1340 PL-TTDV Công ty Cổ phần ME77 Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

83717 Thanh nhôm, Đĩa nuôi cấy, ống nghiệm dùng trong hỗ trợ sinh sản trong phòng thí nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM 01/2022-PLTTBYT-ME77 Còn hiệu lực
12/07/2022

83718 Thanh nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210576-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

83719 Thanh nối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019038/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

83720 Thanh nối Mont Blanc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020