STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83701 Máy trợ thở RESmart GII BPAP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC 22/2023 Còn hiệu lực
12/12/2023

83702 Máy trợ thở RESmart GII BPAP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC 01/2024 Còn hiệu lực
08/01/2024

83703 Máy trợ thở RESmart GII CPAP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC 02/2024 Còn hiệu lực
20/01/2024

83704 Máy trợ thở và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MỚI NEWTECON Còn hiệu lực
15/09/2021

83705 Máy trợ thở và phụ kiện TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3990-7 PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
05/09/2021

83706 Máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 484/2018/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
20/10/2020

83707 Máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 261/21/170000116/PCBPL-BYT,, CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

83708 Máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0108-01/2022/STECHPL Đã thu hồi
10/08/2022

83709 Máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0806-09/2023/STECHPL Còn hiệu lực
08/06/2023

83710 Máy trộn dịch dùng cho thận nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 14/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023

83711 Máy trộn dịch dùng cho thận nhân tạo và phụ kiện kèm theo bao gồm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180900-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2023

83712 Máy trộn khí dòng cao TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3980-5 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Thành An Còn hiệu lực
11/11/2021

83713 Máy trộn nhộng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 268/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
18/01/2021

83714 Máy trộn silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 827-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

83715 Máy trộn tế bào gốc với chất bảo quản và rã đông tự động Smart-Max TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1261/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐA KHOA Còn hiệu lực
22/09/2021

83716 Máy trộn vật liệu nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 197/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

83717 Máy trộn “DHEF”Alginate Mixer (Non-Sterile) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 306/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHAMPION DENTAL Còn hiệu lực
25/05/2020

83718 Máy trồng răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181095 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
28/05/2020

83719 Máy trồng răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181884 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
11/10/2021

83720 Máy trồng răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 062022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
11/03/2022