STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83721 Mũi khoan tạo rãnh cắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/102 Còn hiệu lực
16/08/2023

83722 Mũi khoan tạo đường hầm cho vít neo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 278/CMD/1021 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

83723 Mũi khoan tạo đường hầm cho vít neo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 279/CMD/1021 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

83724 Mũi khoan tạo đường hầm cho vít neo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 280/CMD/1021 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

83725 Mũi khoan thép nha khoa TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1509/170000102/PCBPL-BYT/2017 Còn hiệu lực
06/05/2022

83726 Mũi khoan tốc độ cao dùng trong tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/145 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

83727 Mũi khoan tốc độ cao dùng trong tai-mũi -họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/124 Còn hiệu lực
17/08/2023

83728 Mũi khoan tốc độ cao HiCUT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 3400CL20/8/2020PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

83729 Mũi khoan trong tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/132 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

83730 Mũi khoan trong tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/123 Còn hiệu lực
17/08/2023

83731 Mũi khoan trong tai mũi họng (mũi khoan tròn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/147 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

83732 Mũi khoan trong tai mũi họng (mũi khoan tròn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/79 Còn hiệu lực
03/08/2023

83733 Mũi khoan tự dừng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/125 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021

83734 Mũi khoan tự dừng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/03/33 Còn hiệu lực
29/03/2023

83735 Mũi khoan tự dừng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 0311 Còn hiệu lực
03/11/2023

83736 Mũi khoan tự dừng dùng 1 lần TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0045/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE ĐẠI THỌ Còn hiệu lực
15/08/2021

83737 Mũi khoan tự dừng dùng nhiều lần TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0045/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE ĐẠI THỌ Còn hiệu lực
15/08/2021

83738 Mũi khoan u xơ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 41/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

83739 Mũi khoan và dẫn hướng khoan TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 037-2022/PL-ART Còn hiệu lực
14/11/2022

83740 Mũi khoan và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/325 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/10/2021